Christelijke boekwinkel

Bijbelse romans

Resultaten: 1–16 van de 18

 • Auteur

  Tessa Afshar

  ISBN

  9789029733960

  Uitgever

  Kok/Boekencentrum


  Prins van Perzië

  Een Bijbels-historische roman over het lot van een volk in ballingschap en een geheime troef die alles kan veranderen.

  In ‘Prins van Perzië’ van Tessa Afshar is de joodse Keren verkocht aan het huishouden van Daniël door haar familie, die in ballingschap is in Babylon. Aangezien ze niet gemaakt is voor het huishouden, ontwikkelt Keren zich snel tot een van Daniëls beste schrijfsters. Daarnaast krijgt ze les in zwaardvechten met de zonen van Daniël en hun beste vriend Jared.


  Lees meer
 • Auteur

  Connilyn Cossette

  ISBN

  9789064513985

  Uitgever

  Het Zoeklicht


  Een licht op de berg
  Serie: ‘Vrijsteden’ – deel 1

  Hoewel er in Israël relatieve vrede heerst, moet Moriah haar eigen vrede nog zien te vinden. In een poging de minachting van haar gemeenschap te vermijden heeft ze zich de laatste zeven jaar verscholen achter een sluier. Want achter die sluier zit het brandmerk van de Kanaänitische goden – een beschamende herinnering aan haar vroegere gevangenschap in Jericho en een waarborg dat geen enkele man ooit met haar zal willen trouwen.


  Lees meer
 • Auteur

  Rudolf van Reest

  ISBN

  9789033132056

  Uitgever

  Den Hertog


  De grote verwachting

  Een indrukwekkende Bijbelse roman over de tijd van Jezus’ geboorte, geschreven met eerbied voor Gods Woord. Rudolf van Reest laat je het begin van onze jaartelling meemaken alsof je het zelf beleeft. Daarbij laat hij een dikwijls verrassend licht vallen op tal van Bijbelteksten.


  Lees meer
 • Auteur

  Maarten Hertoghs

  ISBN

  9789087187859

  Uitgever

  De Banier


  De schrijver van Nebukadnezar

  Spannende historische roman waarin de val van Jeruzalem een rol speelt

  Babel, zevende eeuw voor Christus. Een dag voor de troonsbestijging van Nebukadnezar maakt Mannu-ki een kapitale fout. Hij slaat op de vlucht, maar wordt achterhaald door de dienaar van Kalbi, de aanvoerder van de koninklijke garde. Dit is voor Mannu-ki het begin van een jarenlange onderdrukking. Hij vindt bondgenoten in zijn jeugdvriend Sulaja en in de Judese schrijver Elisama.


  Lees meer
 • Auteur

  Lynn Austin

  ISBN

  9789029717380

  Uitgever

  Kok/Boekencentrum


  Hizkia deel 1 – God is mijn sterkte

  In 716 voor Christus regeert in Jeruzalem, de hoofdstad van het koninkrijk Juda, de koning Achaz. Deze koning heeft zich ondanks herhaalde waarschuwingen van de profeet Jesaja van God afgekeerd en vereert allerlei afgoden. Bij een poging om van zijn vijanden af te komen, offert hij twee van zijn zonen aan de afgod Moloch.


  Lees meer
 • Auteur

  Lynn Austin

  ISBN

  9789029717441

  Uitgever

  Kok/Boekencentrum


  Hizkia deel 2 – God is mijn lied

  Koning Hizkia wil Juda hervormen. Hij is ervan overtuigd dat het alleen goed kan gaan met Juda als het leeft naar Gods wet. De leiders van het land zijn echter fel gekant tegen de nieuwe koers die Hizkia wil varen en zij spannen tegen hem samen.


  Lees meer
 • Auteur

  Lynn Austin

  ISBN

  9789029717519

  Uitgever

  Kok/Boekencentrum


  God heeft Hizkia’s trouw met grote rijkdom en macht beloond, maar de koning heeft nog altijd geen erfgenaam. In haar wanhoop wendt Hizkia’s vrouw Chefsiba zich tot de vruchtbaarheidsgodin Astarte. Hizkia ontdekt haar afgoderij en vernietigt in een vlaag van woede haar afgodenaltaar.
  Door de brand die daarbij ontstaat, raakt hij zwaargewond. Ook hun liefde gaat in de vlammen op. Als Hizkia op zijn sterfbed ligt, roept zijn adviseur, de profeet Jesaja, hem op zijn huis op orde te brengen en een opvolger aan te wijzen.


  Lees meer
 • Auteur

  Lynn Austin

  ISBN

  9789029717540

  Uitgever

  Kok/Boekencentrum


  Manasse, de God van mijn volk – deel 2

  Manasse, de koning van Juda, laat zich verleiden tot afgodendienst en sleept zijn volk daarin mee. Hij is een wreed koning, zodat hij zelfs zijn beste
  vriend Jozua naar het leven staat. Terwijl deze vlucht, laat Manasse zich steeds meer in met heidense godsdiensten. Hij plaatst zelfs afgodsbeelden in de
  tempel. Dan wordt Juda aangevallen door de gevreesde Assyriërs. Kunnen zijn afgoden Manasse redden van deze machtige vijand?


  Lees meer
 • Auteur

  Lynn Austin

  ISBN

  9789029717526

  Uitgever

  Kok/Boekencentrum


  Manasse, de God van mijn vader – deel 1

  Manasse is twaalf jaar oud als zijn vader, koning Hizkia, overlijdt en hijzelf koning wordt. Zijn vader was een groot koning, en Manasse is bang dat hij niet
  in zijn schaduw kan staan. Hoe kan hij ooit voldoen aan de hoge verwachtingen die het volk van hem heeft? Verbitterd door de dood van zijn vader en onzeker
  over zijn eigen positie zoekt Manasse steun bij een valse profeet, die hem opzet tegen zijn raadslieden en hem overhaalt de Baäl te dienen. Waar is de God
  van zijn vader nu?


  Lees meer
 • Auteur

  Mesu Andrews

  ISBN

  9789029731959

  Uitgever

  Kok/Boekencentrum


  Koningin in de Nacht
  Bijbels-historische roman over de oudtestamentische koning Manasse.

  ‘Koningin in de nacht’ van Mesu Andrews vertelt het verhaal van Mesullemet. Zij wordt op achtjarige leeftijd door haar oom Sebna naar het koninklijk paleis gehaald, als speelmaatje voor de vijfjarige Manasse. In het gezin waar ze tot dan toe opgroeide werd Jahwe aanbeden, maar Sebna aanbidt daarentegen de zon, de maan en de sterren. Al gauw doet Mesullemet hetzelfde, en Manasse met haar.


  Lees meer
 • Auteur

  Jerry B. Jenkins

  ISBN

  9789492925626

  Uitgever

  Neema


  The Chosen 1 – The Chosen (roman 1)
  Ik heb je bij je naam genoemd

  Op basis van seizoen 1 van de wereldwijd veelbekeken serie ‘The Chosen’ schreef Jerry B. Jenkins het gelijknamige boek. Het beschrijft het meest bijzondere verhaal dat ooit verteld is, het leven van Jezus, op een nieuwe, luisterrijke manier.
  Hoe was het om oog in oog te komen met Jezus? Kom en zie! Ga mee op reis naar Galilea in de eerste eeuw. Zie het verschil dat Hij maakte in de levens van degenen die Hij riep om Hem te volgen, en hoe ze voor altijd veranderd werden.


  Lees meer
 • Auteur

  Mesu Andrews

  ISBN

  9789029729192

  Uitgever

  Kok/Boekencentrum


  In de Bijbels-historische roman “Voor de leeuwen’ wekt Mesu Andrews het Bijbelboek Daniël op indrukwekkende wijze tot leven.

  Nadat de jonge Abigail is gekidnapt door Babylonische soldaten, komt ze als dienstmeisje terecht bij prins Daniël. Ze spannen samen om te kunnen overleven aan het hof van de beruchte koning Nebukadnezar. Dit gaat goed… totdat Daniël op een nacht naar het paleis van Belsazar wordt gebracht om mysterieuze tekens op de muur te interpreteren.


  Lees meer
 • Auteur

  Maarten Hertoghs

  ISBN

  9789087181178

  Uitgever

  De Banier


  Juda, zevende eeuw voor Christus.
  Asaja is nog jong als hij zijn vader opvolgt als koning van Juda. Maar zodra hij zelfstandig de regering overneemt van zijn moeder Jecholia trekt hij zijn eigen plan. Dat levert hem felle vijandschap op, maar ook vriendschap en vrede. Hij is ervan overtuigd: het dienen van Jahweh is de verstandigste keuze die hij ooit kon maken. Maar is het volk van Juda het daarin met hem eens?


  Lees meer
 • Auteur

  Connilyn Cossettte

  ISBN

  9789064512551

  Uitgever

  Het Zoeklicht


  In de duisternis van de storm kan alleen de waarheid haar pad verlichten.

  Nadat ze met de andere Hebreeërs is ontsnapt uit Egypte verblijft Shira nu in vrijheid aan de voet van de berg Sinaï. Als het volk rebelleert door een gouden afgod te aanbidden, krijgt Shira door de chaos die daardoor ontstaat, een onverwachte kans om een vroedvrouw te assisteren. Deze ervaring wakkert een nieuw verlangen in haar aan. Ze weerstaat haar moeders wens om de weeftraditie in haar familie voort te zetten en volgt haar hartsverlangen om het vak van vroedvrouw te leren.


  Lees meer
 • Auteur

  Maretha Maartens

  ISBN

  9789085202981

  Uitgever

  Barnabas


  Hanna is kinderloos. Haar man heeft zonen nodig om zijn priesterlijke ambt als Leviet voor de Heer te vervullen. Daarom trouwt hij na negen jaar opnieuw, met Peninna. Peninna schenkt het leven aan het ene kind na het andere. Hanna worstelt met de aanwezigheid van Peninna in het huis. Is haar kinderloosheid een straf van de Heere? Zal Hannah vrede krijgen met zichzelf, met Peninna en met God? Zal ze genade vinden in de ogen van God en een kind uit Zijn hand ontvangen?


  Lees meer
 • Auteur

  Lynn Austin

  ISBN

  9789029723541

  Uitgever

  Voorhoeve


  Ezra, leid Mijn volk – De wederopbouw van Jeruzalem 2. Van de een op andere dag zijn de Joodse ballingen hun leven niet meer zeker. Een decreet van de koning gebiedt de Babyloniërs om op de dertiende dag van Adar alle Joodse mannen, vrouwen en kinderen om te brengen. Ezra, een Joodse geleerde, wordt plotseling voor de taak gesteld om zijn wanhopige volk te leiden als het zich afvraagt wat de reden is voor deze ramp. Waar is hun God?


  Lees meer