Christelijke boekwinkel

De dood is nergens veilig

 15,00

Auteur

Pé de Bruin

ISBN

9789070757052

Uitgever

Bosch en Hoven


De dood is nergens veilig. Dieren in de hemel? Ze waren ook in het paradijs! Leven is onsterfelijk. In ons bestaan is de dood niets anders dan een afschuwelijk maar noodzakelijk tussenstation.

Beschrijving

Het leven stapt daar over van tijd naar eeuwigheid. Een geliefde die, bijvoorbeeld, heenging ligt dan ook niet onder het stenen dekkleed van het graf maar is overgegaan in de sprankelende schoonheid van het eeuwig leven.
In het einde der tijden zal de gehele schepping overgaan van tijd in eeuwigheid. Dan zal dat nare tussenstation geen functie meer hebben en verdwijnen en daarmee zal de dood in zijn eigen onder gang sterven.
Zolang de mens bestaat houdt het dier hem gezelschap. Het zal dat ook in de eeuwigheid doen.
In toegankelijk taalgebruik schreef Pé de Bruin over het leven van mens en dier en schreef hij over de ondergang van de dood. Dit boek gaf hij daarom als titel: De dood is nergens veilig.

Recensie: De Oogst november 2003
‘Het laatste woord is niet aan de dood maar aan het leven. Dit boek gaat  over dat leven, het leven dat sterker is dan de dood; het leven in die ‘andere wereld’; het leven in de eeuwigheid’.  Dit schrijft pé de Bruin in het voorwoord van zijn nieuwste, zeer boeiende boek. De 23 hoofdstukken, die over een groot aantal uiteenlopende onderwerpen gaan, vormen één loflied op de
overwinning van Christus op de dood. Er zijn diep meelevende hoofdstukken vol troost en bemoediging voor hen die een geliefde hebben verloren. Moedig is de scherpe en bijbels gefundeerde aanval van De Bruin op de zogenaamde ‘leer van de dubbele uitverkiezing’ in de hoofdstukken 7, 8 en 9. Voor mensen die met dit onderwerp worstelen zijn deze hoofdstukken is dit boek hierom alleen al een mooi cadeau.
Een bemoediging voor Israël en een verrassende exegese voor ons is het boeiende hoofdstuk over het grafmonument van Rachel. Interessant is de ontdekking dat de naam Palestina niet door de Romeinen is uitgevonden, maar door de kleinzoon van Cham. (Cham werd door zijn vader Noach vervloekt).
Het verhaal van Pilatus, die later tot erkentenis van de Waarheid gekomen schijnt te zijn, de hoofdstukken over de betrouwbaarheid van de Bijbel en nog veel meer, maken dit boek tot een fijn bezit en een geweldig cadeau.

Drs. Jan van Barneveld
 

Extra informatie

Auteur

ISBN

9789070757052

Uitgever

Bosch en Hoven

Winkelmand