Christelijke boekwinkel

Prentenbijbel compleet herziene editie

 32,50

Auteur

Marijke ten Cate

ISBN

9789089120335

Uitgever

Jongbloed


Met 8 nieuwe verhalen.
De Prentenbijbel verschijnt in een vernieuwde derde editie
Het is een bundeling van de Prentenbijbel – verhalen uit het Oude Testament en de Prentenbijbel – verhalen uit het Nieuwe Testament.

Beschrijving

De verhalen in de Prentenbijbel worden eenvoudig en aansprekend verteld met behulp van korte teksten en kindgerichte taal.
Er staan 8 nieuwe verhalen in, onder meer over Jakob en Esau, Koningin Ester, de doop van Jezus en de bruiloft in Kana.

Marijke ten Cate maakte de prachtige illustraties. De illustraties in de Prentenbijbel zijn geschilderd in warme, heldere kleuren en laten veel details zien. Een aantal bestaande verhalen is uitgebreid met extra illustraties. Op boeiende wijze vertellen tekst en illustratie samen de bijbelse verhalen. In het Oude Testament komen naast de bekende verhalen over Noach en Daniël ook minder bekende verhalen aan bod, zoals de herbouw van de muren van Jeruzalem onder leiding van Nehemia.
Het Nieuwe Testament vertelt over de geboorte en het leven van Jezus, Zacheüs, en ook over de reizen van Paulus en de visioenen van Johannes.

De herziene Prentenbijbel telt nu 36 bijbelverhalen.   Verhaalstijl Deze kinderbijbel heeft een frisse, eigentijdse stijl terwijl de sfeer van de oorspronkelijke bijbeltekst er in doorklinkt. In korte teksten wordt de kern van het bijbelverhaal zorgvuldig verteld. De tekst is levendig en aansprekend. De illustraties en tekst vormen samen één geheel. De Prentenbijbel doet haar naam eer aan en is voorlees- en kijkboek tegelijk. —————- Extra informatie Deze kinderbijbel is de samenvoeging van   de twee delen: Prentenbijbel ’Verhalen van het Oude testament’  en Prentenbijbel ‘Verhalen uit het Nieuwe Testament’ plus 11 extra verhalen.  Het deel Prentenbijbel ’Verhalen van het Oude testament’  is niet meer verkrijgbaar. Achter in de prentenbijbel is een historische schets opgenomen, waarin de samenhang tussen de 36 verhalen verduidelijkt wordt voor de opvoeders. Ook is er een lijst waarin bijbelse begrippen(zoals: zegen, priester, doop) worden uitgelegd. ———————— Visie auteur God heeft de wereld en de mensen geschapen en daarna niet meer losgelaten. Hij gaf zelfs zijn zoon om de wereld te redden, en een begin te maken met het herstel van de schepping. De verwijswoorden ‘hij’ en ‘hem’ worden zonder hoofdletter geschreven. Dit in navolging van de Nieuwe Bijbelvertaling waarop de tekst gebaseerd is. —————- Aansluiting bij de leeftijdscategorie De Prentenbijbel is geschikt voor kinderen in de leeftijd van vier tot zeven jaar. Stijl, woordgebruik en illustraties zullen deze kinderen boeien. Zelf lezen kan vanaf ongeveer zeven jaar. Het gemiddeld AVI-niveau van de verhalen is AVI-7 (vergelijkbaar met E5). Deze kinderbijbel kan ook aansprekend zijn voor mensen met een verstandelijke handicap. De illustraties zijn heel geschikt om samen te bekijken. Zij vormen een goed handvat om over de tekst van het verhaal door te praten. —————- Vertelde verhalen Oude testament: 18 Nieuwe testament: 18 De verhalen komen uit Genesis tot en met Openbaringen.  Ook de verhalen na Pasen, over Paulus en het visioen van Johannes worden bijzonder mooi verteld. In het visioen van Johannes over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komt de levensboom terug die ook in het paradijs stond. Zo worden einde en begin van de bijbel weer bij elkaar gebracht. Bij de verhalen worden de Bijbelgedeelten vermeld Met inhoudsopgave, maar zonder paginanummers —————- Illustraties Elk verhaal staat gedrukt in een leeg gedeelte van de paginagrote illustraties. De illustraties zijn uitgevoerd in heldere, warme kleuren en zijn onderdeel van het verhaal. Tekst en illustraties ondersteunen elkaar.  De illustraties tonen de sfeer van het leven in de bijbelse tijd. Er is aandacht voor opvallende details die de tekst tot leven brengen. Voorbeeld: bij de geboorte van Isaäk geeft één van de kinderen een klein jasje. De expressie op de gezichten is goed herkenbaar. ————– Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondagsschool) De Prentenbijbel is heel geschikt om met jonge kinderen te lezen en te bekijken; thuis of in kinderkerk/(zondags)school. De illustraties zijn voldoende duidelijk om aan een kring kinderen te laten zien. Deze uitgave is ook te gebruiken in een vorm van club of catechese voor mensen met een verstandelijke handicap. De grote illustraties nodigen uit om samen te praten over het verhaal. ——————- Uitvoering De Prentenbijbel is bijzonder zorgvuldig uitgevoerd. Er is veel aandacht besteed aan vormgeving, gebruik van lettertypen en illustraties.  De tekst, in een strak lettertype, staat in zwarte of witte letter over de gekleurde ondergrond van de illustraties. Dit kan moeilijk zijn voor mensen met leesproblemen. Met leeslint.

 

Extra informatie

Auteur

ISBN

9789089120335

Uitgever

Jongbloed

Winkelmand

Inpakken als cadeautje?

Dat kan. Schrijf bij Bestelnotities bij pagina afrekenen:

Inpakken voor: baby, kind, dame of heer