Christelijke boekwinkel

Kerk & Gemeente

Alle 16 resultaten

 • Auteur

  Hendrie van Maanen

  ISBN

  9789058042149

  Uitgever

  Plateau


  Europa en de Weg

  Mensen van de Weg: het is een van de oudste benamingen voor de volgelingen van Jezus. Paulus’ prediking in plaatsen als Filippi en Thessalonica is het begin van een lange geschiedenis van het christendom in Europa, een geschiedenis die tot op de dag van vandaag ons continent beïnvloedt.

  In ‘Europa en de Weg’ neemt Van Maanen je mee op reis en tekent hij in meer dan vijftig beelden en verhalen deze fascinerende geschiedenis van het Europees christendom. Vanaf de Via Egnatia leidt hij ons langs Byzantium, Rome en de Reformatie, maar ook langs de evangelische beweging en uiteindelijk de secularisatie.


  Lees meer
 • Auteur

  Andrew Root

  ISBN

  9789043540568

  Uitgever

  Kok/Boekencentrum


  Wachten op God
  Vanuit geloof en geduld bouwen aan je gemeente

  Een boek over gelovig en geduldig kerk-zijn in een seculiere tijd.

  Wachten op God van hoogleraar theologie Andrew Root en docent theologie Blair Bertrand zet in toegankelijke taal uiteen wat kerken nodig hebben in deze tijd van leegloop en krimp. Daarbij nemen ze afstand van het maakbaarheidsdenken.


  Lees meer
 • Auteur

  Henk Stoorvogel

  ISBN

  9789059991941

  Uitgever

  Gideon


  Leiderschap vanuit de oorsprong

  In Leiderschap vanuit de oorsprong neemt Henk Stoorvogel je mee naar de oerverhalen van de mens, verhalen die staan opgeschreven in het Bijbelboek Genesis. Meteen al in Genesis 1:26 lezen we dat God spreekt: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over…’ God zegt feitelijk: We maken mensen naar ons beeld en we geven ze de opdracht om leider te zijn. Beelddrager zijn van God betekent leiderschap tonen. En daarmee is dit leiderschapsboek een boek voor iedereen.


  Lees meer
 • ISBN

  PA04

  Uitgever

  Timotheus


  Marcus 10 momentjes
  55 creatieve ideeën voor in de dienst

  Leeftijd: alle leeftijden. Kinderen een plek geven bij jou in de kerk


  Lees meer
 • Auteur

  Keith Getty e.a.

  ISBN

  9789492941398


  Zing! – hoe aanbidding je leven verandert

  Waarom zingen we als christelijke gemeente? In dit boek willen Keith en Kristyn Getty je laten zien dat zingen een heilig voorrecht is dat tot overweldigende vreugde leidt. Ze rusten ons en onze gemeenten toe om van harte de lof van de Heere te zingen als uitdrukking van eenheid. Ze willen ons inspireren om gemeentezang te zien als een radicaal getuigenis voor de wereld.

  Het boek bevat verder veel praktische suggesties voor zang en muziek in de gemeente.


  Lees meer
 • Auteur

  Sabine van der Heijden

  ISBN

  9789043537612

  Uitgever

  Kok/Boekencentrum


  Samen jong
  Kernwaarden van een kerk met alle generaties

  Een praktisch boek over kerk zijn met jong en oud, gebaseerd op toonaangevend onderzoek.

  Samen jong van Sabine van der Heijen, Vincenza La porta en Jan Wolsheimer is een belangwekkende uitgave over samen kerk-zijn met de blik op de toekomst. In de VS verscheen het toonaangevende boek Growing Young. De auteurs onderscheidden op basis van grootschalig onderzoek zes kernwaarden die voor kerkelijke gemeenten essentieel zijn om vitaal de toekomst in de gaan.


  Lees meer
 • Auteur

  Willem van der Horst

  ISBN

  9789058817983

  Uitgever

  Buijten & Schipperheijn


  Werken in de kerk – Handboek voor pastors

  Er zijn talloze pastorale kwesties gaande in een kerkgemeenschap: conflicten, eenzaamheid, overspel, wegblijven uit de kerkdiensten, gemis van God, wantrouwen jegens God, een verleden dat opspeelt… Veel mensen krijgen ermee te maken, de professionals, maar ook de vrijwilligers: voorgangers, predikanten, kerkelijk werkers, oudsten, ouderlingen, diakenen, maar ook ‘gewone’ gemeenteleden.


  Lees meer
 • Auteur

  Bart Visser en Peter Dijkstra

  ISBN

  9789023950882

  Uitgever

  1


  Muziekteams
  praktisch handboek voor de muziek in jouw kerk

  Op het gebied van muziek in de kerk is de laatste jaren veel veranderd. Het liedrepertoire is sterk uitgebreid. Muziekteams krijgen een vaste plek naast of in plaats van het orgel. Deze ontwikkelingen leveren zowel inhoudelijke als praktische vragen op. In dit boek komen die uitgebreid aan de orde. Met de schat aan informatie, tips en ideeën in dit boek kunnen kerkenraden, liturgiecommissies en muziekteams enthousiast aan de slag in hun gemeente.


  Lees meer
 • Auteur

  Francis Chan

  ISBN

  9789059991828

  Uitgever

  Gideon


  Brieven aan de Kerk

  Doen we kerk volgens hét boekje? De vroege kerk was een radicale beweging die de geschiedenis veranderde. Baanbrekend in haar opvattingen en gedrag. Gelovigen – vanuit alle lagen van de samenleving – vormden samen één familie, waren betrokken en gaven hun leven over aan dezelfde missie. Zo maakten onze broeders en zusters van de kerk van de eerste eeuw het verschil, door alles te geven. Sluit nu je ogen eens en denk aan je eigen kerk. Lijkt ze erop? Kun je leven met de verschillen? Francis Chan stelt: ‘We zijn ver afgedwaald van dat wat God Kerk noemt. En dat weten we allemaal. We weten dat de kerk zoals wij die kennen nauwelijks nog lijkt op de Kerk zoals we die in de Bijbel tegenkomen.


  Lees meer
 • Auteur

  Almatine Leene

  ISBN

  9789043535281

  Uitgever

  Kok/Boekencentrum


  Kerkgeschiedenis voor iedereen
  Weten waar je vandaan komt

  Kerkgeschiedenis voor iedereen van Jan van de Kamp en Almatine Leene biedt een beknopt overzicht van de geschiedenis van de christelijke kerk, beginnend bij de Vroege kerk en eindigend in de 21e eeuw. Daarbij ligt de nadruk op de lijnen die de Nederlandse kerkgeschiedenis bepaalden.

  Kerkgeschiedenis lijkt misschien saai, maar het tegendeel is waar. Als je de geschiedenis van de kerk kent, begrijp je je eigen leven beter. Waar komen we vandaan? Door wie zijn we beïnvloed?


  Lees meer
 • Auteur

  9789033826955

  ISBN

  9789033826955

  Uitgever

  Ark Media


  Maak kennis met de Tweecomponentenkerk. Een kerk van én én. Een kerk die vol is van waarheid én vol van genade. Die vol is van woord én vol van Geest. Die de blik naar binnen én naar buiten heeft. Die put uit de rijke traditie van alle generaties voor ons én tegelijkertijd openstaat voor vernieuwing. Die zich uitstrekt naar heelheid én gebrokenheid niet uit de weg gaat.

  In de praktijk van kerk-zijn zien we echter vaak een nadruk op een van die componenten en elke eenzijdigheid heeft zijn prijs.


  Lees meer
 • Auteur

  Nicolas Pouyet (Redactie)

  ISBN

  9789023956389

  Uitgever

  Kok/Boekencentrum


  Gereedschap voor oudsten

  Ik wil U van harte dienen is een handboek voor oudsten in de kerk. Onder andere Nicolas Pouyet (red.), Gerard van der Schee en Paulien Vervoorn voorzien oudsten van de juiste tools om vruchtbaar in het gemeentewerk te staan. Want waar zou de plaatselijke gemeente zijn zonder gezond en vruchtbaar leiderschap?


  Lees meer
 • Auteur

  Derek Prince

  ISBN

  9789075185874

  Uitgever

  Derek Prince Ministries


  Derek Prince was gewend om regelmatig het avondmaal te vieren. In dit boekje legt hij uit waarom. Als je dit boekje gelezen hebt, zal je deelname aan het avondmaal nooit meer hetzelfde zijn!


  Lees meer
 • Auteur

  Henk Stoorvogel

  ISBN

  9789043528610

  Uitgever

  Kok


  Hoop voor de kerk, dat is wat we nodig hebben! In ‘Viva de Kerk’ onderzoekt Henk Stoorvogel hoe de kerk van Jezus Christus in de komende vijftien jaar aan impact kan winnen om het evangelie met kracht uit te dragen, juist in deze snel veranderende 21e eeuw. Hij kiest hiervoor een inspirerend voorbeeld: de eerste kerk in Antiochië.


  Lees meer
 • Auteur

  Dr. H.J.C.C.J. Wilschut

  ISBN

  9789081171069


  Vrouw en kerkelijk ambt – een Bijbelse verkenning.


  Lees meer
 • Plaatshouder
  Auteur

  Daniël Renger

  ISBN

  9789490489199

  Uitgever

  Arrowz


  Koninklijk leiderschap raakt je hart! Op zeer persoonlijke wijze deelt de auteur, vanuit zijn eigen ervaring, diepe levenslessen en belangrijke leiderschapsprincipes.


  Lees meer