Christelijke boekwinkel

Overige boeken

Resultaten: 1–16 van de 630

 • Auteur

  J. Mack Stiles

  ISBN

  9789492941879

  Uitgever

  Geloofstoerusting


  Evangelisatie

  Wat is de Bijbelse manier van evangeliseren?

  Stel je een kerk voor waar evangelisatie gewoon deel uitmaakt van de cultuur.
  Geen programma of actie van enkelingen is, maar iets van de hele gemeente.
  In dit boek schetst J. Mack Stiles op een aanstekelijke manier hoe zo’n evangeliserende gemeente eruitziet en hoe ook jij mee kunt doen.


  Lees meer
 • Auteur

  Rianne de Putter

  ISBN

  9789082410433


  Onwijs trouw vertelt het verhaal over ontrouw in het huwelijk van Jan en Rianne de Putter. Een huwelijk, dat van buitenaf zo gewoon lijkt. Totdat uitkomt dat Rianne een relatie heeft met de man van haar beste vriendin. Dit boek neemt je mee in de gedachten en gevoelens van Rianne, een pittige spring-in-het-veld. Hoe komt ze zover dat ze een relatie met een andere man aangaat? Verliefdheid, verwarring, spannende afspraakjes, schuld en schaamte wisselen elkaar af door het overspel.


  Lees meer
 • Auteur

  Myrjam de Jonge

  ISBN

  9789491383168


  Hét verhaal – een messiaanse Haggada

  – Vier de Messiaanse Sedermaaltijd bij jou thuis –

  Jezus’ laatste maaltijd met zijn vrienden was de sedermaaltijd: de feestelijke maaltijd als hoogtepunt van Pesach. Eigenlijk logisch dat christenen, met Jezus als voorbeeld, dit feest ook vieren toch? Tijdens deze sedermaaltijd wordt gevierd dat God het volk van Israël bevrijdde uit de slavernij in Egypte. Maar als je oplet, merk je dat er zoveel verwijzingen zijn naar de dood en opstanding van Jezus, bijna 1500 jaar later.


  Lees meer
 • Auteur

  Rinke Verkerk

  ISBN

  9789493254602


  Het hele dorp wist het

  Het hele dorp wist het laat zien dat er bij seksueel kindermisbruik altijd drie partijen zijn: daders, slachtoffers én omstanders. En dat we de neiging om weg te kijken bij misbruik kunnen doorbreken.

  Als Lenneke twaalf jaar is, wordt ze seksueel misbruikt door haar opa. Omdat Lenneke er niet met haar familie over kan praten, probeert ze dat met de rest van het dorp. Ook met Rinke, die al langer weet dat er ‘iets’ met Lenneke is – en dat het hele dorp dat ook weet, vindt of voelt.


  Lees meer
 • Auteur

  Marcel Langedijk

  ISBN

  9789079807789


  Rauw – Het eerlijke verhaal van David de Vos

  RAUW neemt je mee in het leven van David de Vos. Al op jonge leeftijd koos hij ervoor zijn leven aan het geloof te wijden. Jarenlang preekte hij vanaf het podium, maar vocht ondertussen met zijn eigen demonen.


  Lees meer
 • Auteur

  J.H. Mauritz

  ISBN

  9789402908923

  Uitgever

  De Banier


  Kom naar de Levensbron
  McCheyne voor jou

  ‘Het is nog maar zo kort geleden dat ik even oud was als jij en plezier had in dezelfde dingen als waar jij nu van geniet. (…) Ik hoop dat ik je vriend mag zijn en dat je wilt geloven dat mijn Zaligmaker ook de jouwe wil zijn.’ Zo begint een brief die Robert Murray McCheyne schreef aan een jongen uit zijn gemeente.


  Lees meer
 • Auteur

  Antonio Iturbe

  ISBN

  9789026171277

  Uitgever

  De Fontein


  De bibliothecaresse van Auschwitz

  Indrukwekkende graphic novel, gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Dita Kraus, die concentratiekamp Auschwitz en de Holocaust overleefde. Voor jongeren en volwassenen vanaf 13 jaar.

  Dita is veertien wanneer ze met haar ouders in het concentratiekamp Auschwitz terechtkomt. Pal onder de ogen van de nazi’s is er in het geheim een schooltje opgezet. Daar waar boeken streng verboden zijn, verbergt Dita met gevaar voor eigen leven de kleinste en meest kostbare bibliotheek die ooit heeft bestaan.


  Lees meer
 • Auteur

  C.H. Spurgeon

  ISBN

  9789402910056

  Uitgever

  De Banier


  Een liefdevolle vraag

  De bekende Engelse prediker Spurgeon heeft verschillende preken gehouden over de genezingen die de Heere tijdens Zijn omwandeling heeft gedaan. Deze preken kenmerken zich door een indringende oproep om zich tot de Heiland te wenden om gezond gemaakt te worden. Een tweetal overdenkingen zijn in dit geschenkboekje opgenomen.


  Lees meer
 • Auteur

  Marjolein Stoové

  ISBN

  9789065395566

  Uitgever

  Jongbloed Media


  Schuilen bij Hem

  Schuilen bij Hem staat vol Bijbelteksten uit de Herziene Statenvertaling over schuilen bij God. Zowel in grazige weiden als in diepe dalen mag je bij de hemelse Vader komen met je gebrokenheid. De moeiten van het leven kunnen zo in contrast staan met wat God ons belooft. Dit boek bevat teksten van hoop, van veiligheid maar ook van mogen zíjn onder Zijn vleugels.


  Lees meer
 • ISBN

  9789464251067

  Uitgever

  Sestra


  Sestra Mama – Geschenk van genade – voorjaar 2024

  Genade. Het is een prachtig woord met een nog mooiere betekenis. Onvoorwaardelijk liefdevol. Een bekend lied zingt niet voor niets: Uw genade is mij genoeg. Wat dat concreet mag betekenen in het moederschap onderzoeken we in het februarinummer van Sestra mama. Een nummer waarin je niets hoeft, behalve ontvangen. Lees verhalen over opvoeden zonder oordeel, eerste hulp bij ruzies tussen broertjes en zusjes en wat genade betekent als je leeft met een depressie.


  Lees meer
 • Auteur

  Anne Marije Baars

  ISBN

  9789464250527

  Uitgever

  Jongbloed Media


  Wat als we gewoon zijn
  Over afhankelijk leven

  In wat als we gewoon zijn: Over afhankelijk leven, schrijft theoloog Anne Marije Baars over het gewone leven als moeder van drie kleintjes. Vlak voor de geboorte van haar jongste wordt haar account op Instagram gehackt, waardoor ze niet langer een ‘bekende influencer’ is. Haar derde boek gaat over de kunst van het gewoon zijn die ze vervolgens ontdekt. Over hoe er in het routinematige en haast voorspelbare leven schoonheid te vinden is. Zelfs wanneer verdriet dichtbij komt en er voortaan een lege plaats is aan tafel, werken de dingen mee ten goede.


  Lees meer
 • Auteur

  Corrie ten Boom

  ISBN

  9789059992511

  Uitgever

  Gideon


  Marsorders voor de eindstrijd
  Je voorbereiden op Jezus’ wederkomst

  Ook in onze tijd ervaren veel mensen onrust over wat er in de wereld gebeurt. We zien grote natuurrampen; veel mensen maken zich zorgen over het klimaat en het milieu. Er zijn oorlogen gaande en we hebben net een grote, wereldwijde pandemie achter de rug. Ook wij hebben het nodig om te weten: Wat zijn onze marsorders? Wat vraagt onze Heer van ons in deze tijd? Welke beloften hebben we van Hem voor onderweg? Welk uitzicht biedt Gods Woord ons op een betere toekomst?


  Lees meer
 • Auteur

  Huis van Mijn

  ISBN

  9789090379470


  Beeldschoon

  Beeldschoon, is een prentenboek waarbij het beeldend en in dichtvorm je wil vertellen hoe de Bijbel vol staat met beeldschone teksten en beloftes. Om je te verwonderen en te bemoedigen zodat de waarheid van Zijn woord elke dag weer tot je door mag dringen.
  Gebruik het als een open boek zodat al deze gedichtjes en beelden midden in de pijn, samen één gedicht zullen vormen dat ons allemaal (nog) dichter bij de Vader zal brengen.


  Lees meer
 • Auteur

  A.T. Vergunst

  ISBN

  9789087182786

  Uitgever

  De Banier


  Samen voor Zijn aangezicht
  Groeien in je huwelijk

  Het huwelijk is een zegen die teruggaat naar het Paradijs. De Heere brengt mensen samen en Hij wil getrouwden Zijn zegen geven. Dat is de vreugde van het huwelijk. Tegelijk is het voor mensen vaak moeilijk om die vreugde te genieten. Soms is een huwelijk reden van verdriet.


  Lees meer
 • Auteur

  Tineke Tuinder-Krause

  ISBN

  9789464250909

  Uitgever

  Jongbloed Media


  Een toekomst vol van hoop
  Dagboek: 100 dagen leven vol verwachting

  Een toekomst vol van hoop is een dagboek over leven met vergezichten. Aan de hand van verschillende thema’s wil auteur Tineke Tuinder iets laten zien van de hoopvolle toekomst die God voor ons in petto heeft. Daarbij gaat ze de realiteit van wat we onderweg naar die toekomst tegen kunnen komen niet uit de weg.


  Lees meer
 • Auteur

  Dr. Henk van den Belt

  ISBN

  9789088973802

  Uitgever

  Jongbloed Media


  Meten, weten en jezelf vergeten
  Het geheim van geloofszekerheid

  In dit boek belicht dr. Henk van den Belt geloofszekerheid aan de hand van zelfonderzoek (meten), de aard van de heilszekerheid (weten) en de gemeenschap met Christus (jezelf vergeten). Geloofszekerheid is volgens Van den Belt geen doel op zich, maar een middel om tot eer van God te leven in verbondenheid met Jezus Christus. Als je in de dagelijkse praktijk als christen wilt leven, maakt het uit of je leeft vanuit twijfel of vanuit zekerheid.


  Lees meer