Christelijke boekwinkel

(Bijbel) Studie

Resultaten: 1–16 van de 119

 • Auteur

  Gertjan Oosterhuis

  ISBN

  9789043534321

  Uitgever

  Kok/Boekencentrum


  Beter leren Bijbellezen van predikant Gertjan Oosterhuis is een cursusboek voor iedereen die de Bijbel beter wil begrijpen. Het is geschikt voor groepen, maar kan ook prima persoonlijk gelezen worden. Veel christenen ervaren Bijbellezen als moeilijk en teleurstellend. Niet zelden versloft het daardoor en wordt de drempel om de Bijbel te lezen steeds hoger. En dat terwijl de Bijbel het bronboek is voor christenen en onmisbaar is om God te leren kennen.


  Lees meer
 • Auteur

  Gert Mink

  ISBN

  9789033802300

  Uitgever

  ArkMedia


  Wie ben ik in Christus?
  Bijbelstudies over onze identiteit als christen

  We noemen onszelf christen, maar wat is een christen eigenlijk? Wie zijn wij in Christus? Gert Mink schreef negen bijbelstudies waarin de volgende aspecten van onze christelijke identiteit aan bod komen: discipel, kind van God, nieuwe schepping, schaap, medeburger van de heiligen, priester, vreemdeling, tempel van de Geest en vijand van de duivel.

  Geschikt voor kringgebruik en persoonlijke studie.


  Lees meer
 • Auteur

  Beth Moore

  ISBN

  9789492831576

  Uitgever

  Sestra


  2 Timotheüs
  Schatten aan ons toevertrouwd (werkboek)

  De Bijbelstudies van Beth Moore zijn een prachtige combinatie van zelf thuis de Bijbel bestuderen en daarnaast met je groep onderwijs van Beth Moore volgen via video’s. Deze studie behandelt 2 Timotheüs. Beth Moore moedigt je aan om, net als Timotheüs, je geloof uit te dragen. God heeft ons het Evangelie toevertrouwd, en nu mogen wij die waardevolle schat met de wereld delen.


  Lees meer
 • Auteur

  Beth Moore

  ISBN

  9789492831569

  Uitgever

  Sestra


  2 Timotheüs
  Schatten aan ons toevertrouwd (werkboek)

  De Bijbelstudies van Beth Moore zijn een prachtige combinatie van zelf thuis de Bijbel bestuderen en daarnaast met je groep onderwijs van Beth Moore volgen via video’s. Deze studie behandelt 2 Timotheüs. Beth Moore moedigt je aan om, net als Timotheüs, je geloof uit te dragen. God heeft ons het Evangelie toevertrouwd, en nu mogen wij die waardevolle schat met de wereld delen.


  Lees meer
 • Auteur

  Martin Koornstra

  ISBN

  9789082010619


  Heb je het weleens moeilijk? Loop je soms tegen reusachtige problemen aan? Dan is dit boek voor jou.
  “Winnen voor de Koning” bevat zeven koninklijke lessen die je uit de beroemde veldslag tussen David en Goliath kunt trekken. Je kunt je reuzen namelijk verslaan! Ik geloof dat je door dit boek sterker wordt in de strijd en beter zicht krijgt op de wijze waarop God door jou heen zijn Koninkrijk wil bouwen.


  Lees meer
 • Auteur

  Robin de Ruiter

  ISBN

  9789079680665

  Uitgever

  Mayra Publications


  Dit boek is een uniek boek met de hedendaagse politiek als herkenbaar thema. De nooit eerder gepubliceerde informatie in dit boek, waartoe slechts een enkeling toegang heeft, stelt de lezer in staat te doorzien wat zich daadwerkelijk achter de schermen van het wereldtoneel afspeelt en daar de patronen in te herkennen.


  Lees meer
 • Auteur

  Lois Tverberg

  ISBN

  9789082384017

  Uitgever

  Toetssteen


  Luisteren naar de taal van de Bijbel
  laat je leiden door de woorden zoals Jezus die leerde

  De Bijbel is geschreven in woorden en gezegden uit een heel andere cultuur, plaats en tijd. Zodoende vinden we in de Bijbel diverse uitdrukkingen die ons ineerste instantie vreemd voorkomen, of die we vanuit onze hedendaagse invulling verkeerd uitleggen. In Luisteren naar de taal van de Bijbel tonen LoisTverberg en Bruce Okkema ons de rijkheid van de geschriften in hun oorspronkelijke, Hebreeuwse setting.


  Lees meer
 • Auteur

  Willem Ouweneel

  ISBN

  9789059991606

  Uitgever

  Gideon


  Van zijn val tot zijn verrijzenis. Het verhaal van Eden.

  De heilsgeschiedenis heeft vele echte “Edens’ (paradijzen) gekend. In dit boek worden maar liefst zeven ervan beschreven, vanaf het hemelse Eden in Ezechiël 28, via de Hof van Eden in Genesis 2-3 tot het laatste Eden in Openbaring 2:7 en 22:1-5.
  De paradijsgeschiedenis is een droevig verhaal, doordat Eden vanaf Genesis 2 voortdurend bedreigd is geweest. Hetzij van binnenuit door het falen van zijn bewoners, of van buitenaf (te beginnen met de slang), of allebei. Maar het is een verhaal met een gelukkige afloop – en trouwens ook met schitterende momenten onderweg, vooral in Mozes’ tabernakel en Salomo’s tempel, maar ook in het “paradijselijke’ Beloofde Land en de Tuin van Jozef, waar Jezus’ opstanding plaatsvond.


  Lees meer
 • Auteur

  Derek Prince

  ISBN

  9789075185713

  Uitgever

  Derek Prince Ministries (DPM)


  Wat betekent het om ‘gekocht en betaald’ te zijn met Jezus’ bloed? Een diepgaande uitwerking van ‘omwisselingen’ en ‘bevrijdingen’ door het Kruis: o.a. zegen voor vloek, genade voor straf, gezondheid voor ziekte…


  Lees meer
 • Auteur

  Derek Prince

  ISBN

  9789075185447

  Uitgever

  Derek Prince Ministries (DPM)


  De geweldige hoopvolle betekenis van de opstanding. De dood, geen prettig onderwerp om nou eens even een boek over te lezen. Toch is het wel een belangrijk en altijd actueel onderwerp, waar ieder mens mee te maken krijgt. Realistisch en eerlijk, maar ook vol geloof, benadert Derek Prince dit onderwerp vanuit de bijbelse waarheid van Jezus opstanding en onze eeuwige bestemming in God.


  Lees meer
 • Auteur

  Peter Slagter

  ISBN

  9789066942813

  Uitgever

  Everread


  Veel van wat in de Tessalonicenzenbrieven is geschreven staat in het licht van de wederkomst van Christus. Het is daarom wel begrijpelijk dat de toekomstverwachting van veel gelovigen sterk gekleurd is door wat er daarover in deze brieven van Paulus te lezen is. In dit boekje worden de beide Tessalonicenzenbrieven vooral bekeken in het verband van de achtergrond waartegen ze geschreven zijn. Dan blijkt al gauw dat ze (inderdaad!) alles te maken hebben met de wederkomst van Christus, dat is: Zijn “openbaring van de hemel met de engelen Zijner kracht, in vlammend vuur” (2 Tess. 1:7 en 8).


  Lees meer
 • Auteur

  Hoite Slagter

  ISBN

  9789066942615

  Uitgever

  Everread


  De fundamentele betekenis van de opstanding wordt in 1 Korintiërs 15 uitgebreid belicht. Het is dan ook dit hoofdstuk dat in dit boekje centraal staat. Paulus benadrukt in dit bekende Bijbelgedeelte dat de opstanding een onmisbaar onderdeel is van het evangelie. Ja, de dood en opstanding van de Here Jezus vormen daarvan het fundament. Daarop is niet alleen ons persoonlijke geloof gebaseerd, maar ook de verdere uitvoering van Gods heilsplan.


  Lees meer
 • Auteur

  Ravi Zacharias

  ISBN

  9789058814388

  Uitgever

  Buyten & Schipperheyn


  De betrouwbaarheid van de christelijke boodschap

  Dit boek is een verdediging van de uitzonderlijkheid van de christelijke boodschap en de auteur is ervan overtuigd dat Jezus terecht claimde dat hij de zoon van God was en kwam om de verloren mensheid te redden. Belangrijke vragen bespreekt hij, zoals de maagdelijke geboorte, de zin van het lijden en sterven van Jezus, en het probleem van het kwaad en het lijden.


  Lees meer
 • Auteur

  Paul J.M. van Teeffelen

  ISBN

  9789057983689


  De grote Piramide, gelegen in Egypte, is een verbazingwekkend monument. De 4 zijden van de Piramide gaan omhoog tot de top. De bovenste steen is nooit geplaatst. Er is maar 1 deur in de Piramide. Duizenden jaren kon de ingang niet ontdekt worden. Deze is pas in 800 NA Christus gevonden. Nu is er dus een kaart van het inwendige van de Piramide.Een eerste vraag is: wie heeft de grote Piramide gebouwd? Wereldwijd zijn er 67 Piramiden, 66 zijn kopieën van het origineel, dus van de grote Piramide.
  Een deel van de 66 kopieën is vermoedelijk gebouwd door de Joden tijdens de 430 jaar gevangenschap in Egypte. Het volgende citaat uit ‘De oude geschiedenis van de Joden’ van de geschiedschrijver Flavius Josephus (Boek II, Hoofdstuk 9, 203-204), ondersteunt dit vermoeden: ‘De bouw van piramiden vormde voor ons volk een ware uitputtingsslag”Die zware inspanningen strekten zich uit over een periode van vierhonderd jaar.’ Deze periode van vierhonderd jaar wordt bevestigd in het Bijbelboek Handelingen (7:6).


  Lees meer
 • Auteur

  Wilkin van de Kamp

  ISBN

  9789490254711

  Uitgever

  St. Vrij Zijn


  Pakket Glossy De Zeven wonderen en Wonder van het Kruis


  Lees meer
 • Auteur

  Wilkin van de Kamp

  ISBN

  9789490254766

  Uitgever

  St. Vrij Zijn


  Handleiding voor Bijbelstudiegroepen bij de Bijbelstudie over de zeven wonderen van het kruis

  De laatste 18 uur is een Bijbelstudie van zeven weken voor kleine groepen, waarbij je elke week een groepsbijeenkomst bijwoont en je doordeweeks zelf Bijbelstudies doet. In de bijeenkomsten ontmoet je elkaar, praat je over wat je hebt geleerd, bekijk je samen een aflevering van de televisieserie ‘De zeven wonderen in Jeruzalem’ en een aflevering van de animatieserie ‘De zeven wonderen’. De Bijbelstudie is bedoeld voor groepen, maar je kunt het werkboek ook individueel doorlopen.


  Lees meer