Christelijke boekwinkel

(Bijbel) Studie

Resultaten: 1–16 van de 128

 • Auteur

  Age Romkes

  ISBN

  9789463691024

  Uitgever

  Buijten & Schipperheijn


  Mijn jaren met Jezus
  Johannes

  Je vindt Bijbellezen belangrijk, maar soms wil het niet zo lukken. De taal is misschien weinig uitnodigend of je begrijpt niet alles even goed. In dit boek worden daarom het evangelie en de brieven van Johannes opnieuw verteld in modern Nederlands. We lezen als het ware mee in het dagboek van Johannes. Als oude man gaat hij er nog eens goed voor zitten om zijn belevenissen op te schrijven. Hij vertelt alles wat hem is overkomen en hoe hij zich daarbij voelde.


  Lees meer
 • Auteur

  Age Romkes

  ISBN

  9789463691468

  Uitgever

  Buijten & Schipperheijn


  Alles wordt nieuw
  Openbaring

  Je vindt Bijbellezen belangrijk, maar soms wil het niet zo lukken. De taal is misschien weinig uitnodigend of je begrijpt niet alles even goed. Dat geldt zeker voor het boek Openbaring. In modern Nederlands wordt opnieuw verteld wat Johannes heeft gezien en meegemaakt op Patmos. Het gaat over vreemde visioenen over verleden, heden en toekomst, die niet alleen van betekenis zijn voor de eerste lezers, maar ook voor ons vandaag.


  Lees meer
 • Auteur

  Judith van Olst-ten Brinke

  ISBN

  9789088973642

  Uitgever

  Jongbloed Media


  Leef in het Licht
  Bijbelstudiewerkboek

  God is licht. En Jezus noemt zichzelf het licht der wereld. Wat betekent dit beeld? Wat vertelt de Bijbel hierover? Deze studie helpt om de enorme veelzijdigheid van God te ontdekken. In de verschillende schakeringen van licht maakt God steeds een ander aspect van Zichzelf bekend aan ons. Licht, omdat Hij het ultieme antwoord is op het donker en duister van deze wereld. Hij heeft het duister gedragen en overwonnen. Hierdoor mogen wij genieten van het licht van Zijn aanwezigheid, nu en straks.


  Lees meer
 • Auteur

  Henk Poot

  ISBN

  9789083355054

  Uitgever

  Scholten


  Intocht

  Paulus verkondigt het evangelie op de drempel van de Gods koninkrijk. Hij weet zich door Jezus zelf geroepen om nu ook de heidenen het goede nieuws te brengen en hen uit te nodigen tot de eeuwenoude gemeente van God. Als apostel van de heidenen schrijft hij zijn brief in de eerste plaats aan de niet-Joodse volgelingen van Jezus in het Rome van de wrede keizer Nero. Die Romeinen zijn opgegroeid met het idee dat Rome het licht van de wereld is en dat bepaalt nog steeds hun houding.


  Lees meer
 • Auteur

  Piet Houtman

  ISBN

  9789055606252

  Uitgever

  Vuurbaak


  Bijbelstudieserie – Christus regeert nu
  Acht Bijbelstudies

  Hoe kunnen we Christus blijven belijden als Heer, niet alleen van de kerk maar van de hele wereld? Wat zegt de Bijbel erover? Deze bundel Bijbelstudies zoekt een antwoord op die vraag.

  Dat Christus regeert blijkt in de praktijk moeilijk vol te houden in onze ontkerstende en pluralistische samenleving. Hoe kunnen we Hem blijven belijden als Heer, niet alleen van de kerk maar van de hele wereld? Wat zegt de Bijbel erover?


  Lees meer
 • Auteur

  Paul Garner

  ISBN

  9789492234919

  Uitgever

  Grace Publishing House


  De verloren wereld
  Wat wetenschap en de Bijbel vertellen over fossielen en de zondvloed

  In het boek ‘De verloren wereld’, met als ondertitel: Wat wetenschap en de Bijbel vertellen over fossielen en de zondvloed valt veel nieuws te ontdekken.

  Waar praten we over:
  • Je komt te weten wat fossielen zijn en hoe ze worden gevormd.
  • Je leert wat fossielen te zeggen hebben over de vele levensvormen die God in het begin schiep.
  • Ontdek je verloren werelden die werden bevolkt door buitengewone schepsels, waarvan de meeste nu zijn uitgestorven.


  Lees meer
 • Auteur

  Priscilla Shirer

  ISBN

  9789464250749

  Uitgever

  Sestra


  Elia

  De profeet Elia kennen we vooral van de vuurregen op de berg Karmel. Een indrukwekkend optreden; we zouden bijna vergeten dat er een lang proces van geloofsontwikkeling aan voorafging, vol uitdaging en twijfel. Net als Elia moeten wij leren groeien in ons geloof om stand te houden in een cultuur die steeds verder van God afdwaalt.


  Lees meer
 • Auteur

  Jaap Dieleman

  ISBN

  9789073982376

  Uitgever

  De Heilbode


  De Waarheid over de leugen

  Dit boek is zeer confronterend. Het schetst de eeuwige maar ook de actuele strijd tussen waarheid en leugen, tussen licht en duisternis, tussen God en de duivel. De waarheid over de leugen is soms zo intens, zo schokkend, zo overweldigend dat ik begrijp dat sommigen de waarheid over de leugen niet kunnen bevatten en nauwelijks kunnen geloven. Het is zoals de Russische dissident Aleksandr Solzhenitsyn destijds zei: “De waarheid maakt je vrij, maar eerst word je er kotsmisselijk van!”


  Lees meer
 • Auteur

  Marjolein Stoové

  ISBN

  9789065395344

  Uitgever

  Sestra


  Creatief de Bijbel door
  Biblejournaling met kernteksten

  Ben je graag creatief? Lees je graag de Bijbel? Hoe fijn is het om deze twee combineren! In dit creatieve boek lees je de kernteksten van elk Bijbelboek in de HSV met daarbij een creatieve opdracht. Soms heel gericht, soms met meer creatieve vrijheid. Maar altijd inspirerend. Marjolein Stoové is illustrator en heeft veel ervaring met Biblejournaling. Ze neemt je in dit boek mee op een creatieve reis door de Bijbel.


  Lees meer
 • Auteur

  Willem J.J. Glashouwer

  ISBN

  9789083264264

  Uitgever

  Scholten


  De sterren vertellen

  ‘De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen; de dag doet sprake toestromen aan de dag, en de nacht predikt kennis aan de nacht.’ ‘Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen: toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde der wereld.’ Psalm 19:2-5 Wat willen de sterren ons vertellen? Al sinds het begin van de mensheid spelen sterrenbeelden een belangrijke rol.


  Lees meer
 • Auteur

  Rene de Reuver

  ISBN

  9789043539302

  Uitgever

  Kok/Boekencentrum


  Aan tafel met Jezus
  Zeven ontmoetingen

  Een bezinningsboek over bijzondere ontmoetingen met Jezus voor de 40-dagen tijd.

  ‘Aan tafel met Jezus’ onder redactie van René de Reuver met bijdragen van Arnold Huijgen, Niels de Jong, Trinette Verhoeven, Engele Wijnsma, Carmen Melisant, Dirk-Jan Bierenbroodspot en Riegonda van Welie is een bezinningsboek over bijzondere ontmoetingen met Jezus. Tijdens zijn leven op aarde had Jezus vele ontmoetingen. Juist in deze ontmoetingen leren we wie Jezus is en wat zijn boodschap is.


  Lees meer
 • Auteur

  Amir Tsarfati & Barry Stagner

  ISBN

  9789064514005

  Uitgever

  Het Zoeklicht


  Bijbelse profetie: de hoofdzaken

  Amir Tsarfati en Barry Stagner geven antwoord op veelgestelde vragen over zeven fundamentele onderwerpen van de Bijbelse profetie:
  • Israël
  • De Gemeente
  • De opname van de Gemeente
  • De grote verdrukking
  • Het duizendjarig rijk
  • Het oordeel voor de grote witte troon
  • De hemel


  Lees meer
 • Auteur

  Pieter J. Lalleman

  ISBN

  9789033800573

  Uitgever

  Ark Media


  Kringserie – Leeuw en lam
  Bijbelstudies over openbaring

  Het Bijbelboek Openbaring is niet zo onleesbaar als je misschien zou denken. Lalleman bespreekt in ‘Leeuw en lam’ in tien Bijbelstudies een aantal toegankelijke gedeelten ervan. Het Bijbelboek spreekt namelijk ook tot ons leven van elke dag. In deze boeiende Bijbelstudies komen vragen aan de orde als: ‘Hoe was de situatie van de eerste lezers?’, ‘Welke verbindingen zijn er tussen de teksten in Openbaring en het Oude Testament?’ en ‘Wat is de relevantie ervan voor ons?’


  Lees meer
 • Auteur

  Diane Palm

  ISBN

  9789088973024

  Uitgever

  Groen (Jongbloed)


  Ruth, een wonderlijke reis met God
  Inspirerende Bijbelstudies voor vrouwen

  Ruth is een opmerkelijke verschijning in de Bijbel. Opeens valt het licht op haar, een vrouw en ook nog eens een ‘vreemdeling’. Midden in een crisis kiest ze ervoor om haar vertrouwde omgeving te verlaten en met de God van Israël op weg te gaan. Op die weg wordt ze een sleutelfiguur voor haar rouwende schoonmoeder Naomi en voor de rijke boer Boaz. Maar vooral: ze wordt opgenomen in Gods verhaal van redding van deze wereld.


  Lees meer
 • Auteur

  Henk Binnendijk

  ISBN

  9789043539173

  Uitgever

  Kok/Boekencentrum


  Het geheim van David
  Mediteren over de psalmen

  Een persoonlijk Bijbelstudieboek over de psalmen van David met hun troostende kracht.

  In het Bijbelstudieboek ‘Het geheim van David’ neemt Henk Binnendijk de lezer mee door de psalmen van David. Hoe kan David, een koning van Israël met zo’n druk en bedreigd leven, toch de tijd nemen om stil te zijn voor God en een psalm te schrijven? Die vraag bracht Henk Binnendijk ertoe om zich in de psalmen te verdiepen.


  Lees meer
 • Auteur

  Yochanan Lev

  ISBN

  9789064513954

  Uitgever

  Het Zoeklicht


  Pal voor Gods heilige schepping
  ‘Waar was u toen Ik de aarde schiep, u weet het immers?’ Job 38:4

  Het ontstaan van hemel en aarde zoals beschreven in Genesis, berust die op historische waarheid, of is dit slechts een mooie vertelling? In dit boek gaan we een reis maken door de Bijbel om te zien wat de Bijbel daar zelf over zegt.

  – Zijn er teksten te vinden in de Bijbel die de evolutietheorie ondersteunen?
  – Is de dood een vriend of vijand van God?
  – Tast de evolutietheorie de eer van God aan?
  – Kan men Theïstische evolutie als een dwaalleer bestempelen?
  – Wat betekent de aanvaarding van de evolutietheorie voor de kerk?


  Lees meer