Christelijke boekwinkel

(Bijbel) Studie

Resultaten: 21–30 van de 115

 • Auteur

  Beth Moore

  ISBN

  9789063537197

  Uitgever

  Royal Jongbloed


  David – werkboek – Een hart naar Gods hart – Opnieuw verschijnt er een aansprekende tienweekse Bijbelstudie van Beth Moore. De studie vormt een unieke combinatie van diepgaande studie voor thuis en onderwijs op video.


  Lees meer
 • Auteur

  Tanneke Dorgelo

  ISBN

  9789033817038

  Uitgever

  Ark Media


  Het Woord in je hart – NBV . Memoriseer 52 bijbelteksten die je bemoedigen, troosten, bevestigen en richting geven aan je leven. Veel mensen hebben bijbelteksten die hen heel dierbaar zijn; teksten die je als kind hebt geleerd of die bij een bijzondere gelegenheid horen. De Bijbel staat vol teksten die kracht geven, bemoedigen, zegenen of troosten.


  Lees meer
 • Auteur

  Tanneke Dorgelo

  ISBN

  9789033817984

  Uitgever

  Ark Media


  Het Woord in je hart – HSV. Memoriseer 52 bijbelteksten die je bemoedigen, troosten, bevestigen en richting geven aan je leven. Veel mensen hebben bijbelteksten die hen heel dierbaar zijn; teksten die je als kind hebt geleerd of die bij een bijzondere gelegenheid horen. De Bijbel staat vol teksten die kracht geven, bemoedigen, zegenen of troosten.


  Lees meer
 • Auteur

  Marit Goessens

  ISBN

  9789079859313

  Uitgever

  W & S Scholten


  Een doe- en studieboek voor tieners, volwassenen en bidders. Leer Gods woord uitspreken en ervaar dat het levend woord krachtig is.


  Lees meer
 • Uitgever

  Auteur

  Willem Pieter van den Berg en Janne IJmker

  ISBN

  9789082229318


  Met Petrus op weg – 1 Petrus vanuit het perspectief van het Exodusverhaal. ‘Met Petrus op weg’ leest heel gemakkelijk en neemt de lezer mee in Petrus uitleg van Gods weg en bedoeling met ons leven. Juist als het allemaal niet zo gladjes verloopt in het leven en er allerlei vragen of twijfels bij ons opkomen.


  Lees meer
 • Auteur

  Piet van der Wolf

  ISBN

  9789064512001

  Uitgever

  Het Zoeklicht


  Het Koningschap van Christus – In een wereld waarin de vorst der duisternis oppermachtig lijkt te zijn, kijken christenen reikhalzend uit naar de komst van Christus. Vrede en gerechtigheid zullen de tirannie van het kwaad verdrijven als Hij plaats zal nemen op de troon van David en Zijn Koninkrijk voor eeuwig gevestigd zal worden.


  Lees meer
 • Auteur

  David Pawson

  ISBN

  9789059693784

  Uitgever

  Opwekking


  Toelichting op de brief aan de Galaten – Wet en genade, dat is het centrale thema uit de brief aan de Galaten. Paulus probeert de gemeente die hij heeft gesticht en zo liefheeft, te behoeden voor een fatale fout en schrijft een alarmerende brief. David Pawson plaatst Paulus` woorden en waarschuwing in een waarheidsgetrouw, verhelderend perspectief.


  Lees meer
 • Auteur

  Dr. J. Dekker

  ISBN

  9789023926832

  Uitgever

  Boekencentrum


  Profetieën van Jesaja – Over de knecht van de Heer. `Begrijpt u ook wat u leest?` Deze vraag stelde de evangelist Filippus aan de Ethiopiër die in de boekrol van Jesaja over de lijdende knecht van de HEER las. Filippus vertelde hem vervolgens over Jezus.


  Lees meer
 • Auteur

  Beth Moore

  Uitgever

  Royal Jongbloed


  Boven jezelf uit is een aansprekende 10-weekse bijbelstudie voor groepen. De studie vormt een combinatie van zelfstudie, video’s en groepsbespreking. Thuis doe je iedere dag een persoonlijke bijbelstudie. Daarnaast kom je wekelijks bijeen met een groep vrouwen. Samen kijk je naar onderwijs van Beth Moore.


  Lees meer
 • Auteur

  Ds. H.J. van der Veen

  ISBN

  9789023970422

  Uitgever

  Boekencentrum


  In gesprek – Bijbelstudies over ontmoetingen met Jezus. Jezus heeft in Zijn leven op aarde veel mensen ontmoet. Hij voerde boeiende gesprekken die getuigden van grote wijsheid en bewogenheid. Niet zelden kwam het hele leven aan de orde. Deze ontmoetingen kunnen ons veel leren en leveren voldoende gespreksstof op.


  Lees meer