Christelijke boekwinkel

Aanbieding!

Ver boven alles uit – groot

 2,50

ISBN

9789059072015

Uitgever

Uit het Woord der Waarheid


Dit boek bevat het tweede gedeelte van de Bijbel, dat het meest vertaalde boek ter wereld is. Vele miljoenen mensen op de aarde lezen het dagelijks. Ze vinden troost en bemoediging in deze woorden.

Beschrijving

De Bijbel is het Woord van God dat niemand kan missen. In de Bijbel spreekt God mensen aan en roept ze tot geloof en bekering.

Neem de Bijbel en lees. De zin van het leven en de oorsprong van ons bestaan kunt u er in ontdekken. U kunt daarin lezen waarom elk mens sterven moet en dat na de dood niet alles ophoudt; dat iedereen voor God verantwoording van z’n daden moet afleggen; dat de Heere Jezus Christus zijn leven gaf om verloren zondaars te redden. Bedenk dat de wereld, met alles wat mooi lijkt, voorbij gaat. Maar Gods woorden blijven eeuwig bestaan.

We wensen u van harte Gods zegen toe bij de overdenking van de Bijbel die u als persoonlijk bezit ontvangen heeft.

Lees er elke dag in.

Ontdek dit:

Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderven zou, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3 vers 16)

 

Extra informatie

ISBN

9789059072015

Uitgever

Uit het Woord der Waarheid

Winkelmand

Inpakken als cadeautje?

Dat kan. Schrijf bij Bestelnotities bij pagina afrekenen:

Inpakken voor: baby, kind, dame of heer

Schrijf er eventueel een afzender of boodschap bij!