Christelijke boekwinkel

Israël / Eindtijd

Resultaten: 1–16 van de 40

 • Auteur

  Amir Tsarfati

  ISBN

  9789064514289

  Uitgever

  Het Zoeklicht


  Op reis door Daniël
  Ons leven en de toekomst liggen in Gods hand

  De wereld verkeert in grote chaos, maar dit hoeft ons niet ongerust te maken. Het Bijbelboek Daniël schetst een levendig beeld van de vele manieren waarop God ons leven en de wereldgebeurtenissen leidt, en dat geeft ons reden tot hoop.

  In Op reis door Daniël, dat geschreven is in dezelfde toegankelijke stijl als zijn bestseller Op ontdekking door Openbaring, leidt Amir Tsarfati ons door het leven en de profetieën van de profeet Daniël, waarbij hij het nauwe verband tussen beide Bijbelboeken aangeeft. Tijdens onze reis ontdekken we hoe Daniëls profetieën, en zijn onwankelbare geloof te midden van een vijandige cultuur, ons kunnen helpen om in deze laatste dagen met wijsheid en hoop te leven.
  Amir maakt duidelijk:


  Lees meer
 • Auteur

  Wilkin van de Kamp

  ISBN

  9789490254988

  Uitgever

  Vrij Zijn


  In de voetsporen van de Rabbi

  Dit werkboek is gebaseerd op de gelijknamige tv-serie In de voetsporen van de Rabbi. In vijf afleveringen en aan de hand van persoonlijke vragen en opdrachten neemt Wilkin van de Kamp je mee in de voetsporen van Jezus. We bezoeken Bethlehem, Kapernaüm, Magdala, het Meer van Galilea, de Jordaanrivier, de woestijn van Judea en natuurlijk Jeruzalem.


  Lees meer
 • Auteur

  Derek Prince

  ISBN

  9789075185942

  Uitgever

  Derek Prince Ministries (DPM)


  Geestelijke strijd in de eindtijd

  Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. (Romeinen 12:21)
  Nu het moment van Jezus’ wederkomst steeds dichterbij komt, neemt de strijd tussen goed en kwaad toe. We zien het overal om ons heen: corruptie, schietpartijen, oorlogen, valse profeten, toenemende vervolging. De vijand rukt op!

  Maar ook God is in beweging – en als Zijn volk kunnen wij op een krachtige manier met Hem samenwerken in die strijd. Volgens de Bijbel is er maar één kracht sterk genoeg om het kwade te overwinnen: het goede. Daarvoor moeten we verankerd zijn in God zelf.


  Lees meer
 • Auteur

  Myrjam de Jonge

  ISBN

  9789491383168


  Hét verhaal – een messiaanse Haggada

  – Vier de Messiaanse Sedermaaltijd bij jou thuis –

  Jezus’ laatste maaltijd met zijn vrienden was de sedermaaltijd: de feestelijke maaltijd als hoogtepunt van Pesach. Eigenlijk logisch dat christenen, met Jezus als voorbeeld, dit feest ook vieren toch? Tijdens deze sedermaaltijd wordt gevierd dat God het volk van Israël bevrijdde uit de slavernij in Egypte. Maar als je oplet, merk je dat er zoveel verwijzingen zijn naar de dood en opstanding van Jezus, bijna 1500 jaar later.


  Lees meer
 • Auteur

  Corrie ten Boom

  ISBN

  9789059992511

  Uitgever

  Gideon


  Marsorders voor de eindstrijd
  Je voorbereiden op Jezus’ wederkomst

  Ook in onze tijd ervaren veel mensen onrust over wat er in de wereld gebeurt. We zien grote natuurrampen; veel mensen maken zich zorgen over het klimaat en het milieu. Er zijn oorlogen gaande en we hebben net een grote, wereldwijde pandemie achter de rug. Ook wij hebben het nodig om te weten: Wat zijn onze marsorders? Wat vraagt onze Heer van ons in deze tijd? Welke beloften hebben we van Hem voor onderweg? Welk uitzicht biedt Gods Woord ons op een betere toekomst?


  Lees meer
 • Auteur

  Lammert de Wit

  ISBN

  9789064514074

  Uitgever

  Het Zoeklicht


  Leven in de eindtijd

  Prijs tot 1 mei 2024 € 34,95 (daarna € 39,95)

  Leven in de eindtijd – via gisteren naar de toekomst

  De toekomst. Een bijna magisch begrip. Velen zouden graag weten hoe het in de toekomst zal gaan, met henzelf, maar zeker ook met deze wereld. Klimaatverandering, oorlogen, de clash tussen religies, de vergaande digitalisering van samenlevingen. Speelt Europa in de Bijbelse toekomstverwachting een rol, of Rusland, het Midden-Oosten en Israël? Hoe zal dat in de toekomst verder gaan?


  Lees meer
 • Auteur

  Amir Tsarfati

  ISBN

  9789064514128

  Uitgever

  Het Zoeklicht


  Is de grote verdrukking begonnen?

  Leven wij nu in de eindtijd?
  Naarmate landelijke en internationale gebeurtenissen en nieuwsberichten verontrustender worden, neemt de belangstelling voor de Bijbelse profetie steeds meer toe. De angst en onzekerheid in de samenleving bereikt ongekende hoogten, en veel christenen vragen zich af of de grote verdrukking die in het boek Openbaring beschreven wordt, al is begonnen.


  Lees meer
 • Auteur

  Wilkin van de Kamp

  ISBN

  9789490254933

  Uitgever

  Vrij Zijn


  De zeven wonderen in Jeruzalem (reisgids)

  Deze gids is geen reisgids zoals je die gewend bent. Deze reisgids wil je helpen om zelf in Israël in de voetsporen van Jezus te treden. We volgen Jezus vanaf zijn geboorte in Bethlehem, zijn kindertijd in Nazareth, zijn doop, de verzoeking, zijn bediening in Kapernaüm en andere plaatsen in Galilea. Het belangrijkste deel van dit boek is het onderwijs over het wonder van het kruis en de zeven plaatsen waar Jezus’ bloed voor ons vloeide. We bezoeken de locaties in Jeruzalem die van belang waren in de laatste 18 uur van Jezus’ leven op aarde.


  Lees meer
 • Auteur

  Daniel Peyron

  ISBN

  9789083084725

  Uitgever

  Emethboeken


  The great reset van de schepping

  De eindtijd staat voor de deur. Het is dus belangrijk om je hierop voor te bereiden.

  De betrouwbare profetieën van de Bijbel helpen ons daarin. Maar voor wie zijn deze profetieën? De plek van gelovigen in het Israël van God en de manier van denken over Gods eeuwige Wet helpen om dat beter te begrijpen. Dat maakt ook veel duidelijk over wat de Almachtige van Zijn discipelen verwacht in tijd van benauwdheid en verdrukking.


  Lees meer
 • Auteur

  Piet van Midden

  ISBN

  9789043538923

  Uitgever

  Kok/Boekencentrum


  Israël, een wereld apart
  Een geschiedenis van 3000 jaar op leven en dood

  Een boeiende inkijk in de geschiedenis van Israël.

  Israël, een wereld apart van Piet van Midden biedt een interessante inkijk in de geschiedenis van de staat Israël. De oppervlakte van de staat Israël is de helft van die van Nederland. Toch is dit land al sinds zijn stichting 75 jaar geleden het gesprek van de dag. Aan de ene kant is er een blijvende spanning tussen Israël en de Palestijns-Arabische wereld, tegelijkertijd zoeken gezworen vijanden uit het verleden weer contact met Israël.


  Lees meer
 • Auteur

  Amir Tsarfati & Barry Stagner

  ISBN

  9789064514005

  Uitgever

  Het Zoeklicht


  Bijbelse profetie: de hoofdzaken

  Amir Tsarfati en Barry Stagner geven antwoord op veelgestelde vragen over zeven fundamentele onderwerpen van de Bijbelse profetie:
  • Israël
  • De Gemeente
  • De opname van de Gemeente
  • De grote verdrukking
  • Het duizendjarig rijk
  • Het oordeel voor de grote witte troon
  • De hemel


  Lees meer
 • Auteur

  Jeff Kinley

  ISBN

  9789066032033

  Uitgever

  Het Zoeklicht


  Het uur van de antichrist

  Jeff Kinley neemt ons mee op een fictieve en toch Bijbels gefundeerde reis in wat wel de meest verschrikkelijke tijd in de geschiedenis van de mensheid zal zijn. In de persoon van de jonge aspirant journalist Julien de Clercq geeft hij ons een directe inkijk in het leven van de komende antichrist en de valse profeet en schetst zo een realistisch beeld van deze nog toekomstige figuren.


  Lees meer
 • Auteur

  Bart van Nes

  ISBN

  9789043538909

  Uitgever

  Kok/Boekencentrum


  Zie, ik maak alle dingen nieuw
  Openbaring en de overwinning van het Lam

  Het Bijbelboek Openbaring uitgelegd.

  Zie, ik maak alle dingen nieuw van Bart van Nes is een inzichtelijke Bijbelstudie over Openbaring. Van Nes laat zien dat Openbaring niet een Bijbelboek is om bang van te worden, maar dat het juist een hoopvol boek is. Het toont ons op adembenemende wijze de grootheid van God.


  Lees meer
 • Auteur

  Steven Verhorst

  ISBN

  9789083063928

  Uitgever

  1, ZijnBoek


  Opeens ben ik weg
  Wereldwijd verdwijnen miljoenen mensen

  Er komt een dag dat wereldwijd miljoenen mensen opeens verdwijnen. Op hetzelfde moment. We weten niet precies wanneer dit gaat gebeuren, maar het duurt niet lang meer. Dan ligt dit boekje misschien in het lege huis van een familielid of vriend…


  Lees meer
 • Auteur

  Amar Tsarfati

  ISBN

  9789064513930

  Uitgever

  Zoeklicht


  Op ontdekking door Openbaring

  Het boek Openbaring is geschreven omdat God ons wil laten weten wat de toekomst in petto heeft. De profetische waarheid biedt gelovigen wijsheid, geruststelling en inzicht. Voor ongelovigen is Openbaring een oproep om Gods genade aan te nemen zolang er nog tijd is.
  Amir Tsarfati, auteur van een aantal bestsellers, onderzoekt wat Openbaring bekendmaakt over de eindtijd en daarna.


  Lees meer
 • Auteur

  Amar Tsarfati

  ISBN

  9789064513923

  Uitgever

  Het Zoeklicht


  Elk moment

  De laatste dagen van de aarde naderen. De komst van Christus kan elk moment plaatsvinden…
  Tsarfati, zelf een geboren Israëliër, onderzoekt de Bijbelse profetieën en laat zien wat er vandaag in het Midden-Oosten gaande is. Hij toont aan dat we naar Hem uit mogen zien en in die verwachting mogen leven. In de duistere wereld van vandaag kan alleen Christus ons echte hoop geven.


  Lees meer