Christelijke boekwinkel

Israël / Eindtijd

Resultaten: 1–16 van de 35

 • Auteur

  Jeff Kinley

  ISBN

  9789066031999

  Uitgever

  Het Zoeklicht


  Schokgolven

  In een tijd die wordt gekenmerkt door pandemiee¨npandemieën stellen we vast dat deze gebeurtenissen daadwerkelijk een teken zijn voor de spoedige vervulling van Bijbelse profetieën.

  In ‘Schokgolven’ laat bestseller-auteur Jeff Kinley zien dat de huidige maatschappelijke en wereldwijde trends de climax van de eindtijd aanduiden.


  Lees meer
 • ISBN

  PB326

  Uitgever

  In Grazige Weiden


  De opname van de heiligen vóór de oordelen

  Dat de Heere Jezus komt om de heiligen in de hemel op te nemen, vóórdat de oordelen over de aarde losbarsten, is niet alleen een belangrijke waarheid, maar is ook voor ons dagelijkse leven als christenen van enorm belang.

  Uitvoering: Paperback, 46 pagina’s


  Lees meer
 • Auteur

  Dick Langhenkel

  ISBN

  9789083154695

  Uitgever

  Scholten


  Leven in het licht van de wederkomst

  Hebben we oog voor de dingen die God aan het doen is in deze tijd? En zijn we voorbereid op de wederkomst van Jezus? De Bijbel laat zien dat de laatste fase van de eindtijd veel zal vragen van de mensheid, maar ook van Gods kinderen. Hoe kunnen we als gelovigen leven, maar ook standhouden in die tijd, zonder te worden lamgelegd door angst of paniek?


  Lees meer
 • Auteur

  Jaap Dieleman

  ISBN

  9789073982291

  Uitgever

  St. De Heilbode


  Het mysterie van de Opname
  De onthulling van dit mysterie kan elk ogenblik plaatsvinden

  Het mysterie van de Opname, een van de meest bijzondere mysteries in de Bijbel! Door de grote hoeveelheid aan theorieën en denkbeelden omtrent dit mysterie, worden velen heen en weer geslingerd en weten niet meer wat men wél of niet zou moeten geloven. Jaap Dieleman neemt u in dit boek mee op een speurtocht in Gods Woord om uw ogen te openen voor het mysterie van de opname. Deze opname is de gezegende hoop van allen die Jezus tot hun heil verwachten.


  Lees meer
 • Auteur

  Mark Hitchcock en Jeff Kinley

  ISBN

  9789066031968

  Uitgever

  Middernachtsroep


  De komende afval van het geloof
  Zijn wij heel dichtbij een grote geloofsafval in de gemeente gekomen?

  De Bijbel laat ons zien dat de laatste dagen turbulent zullen zijn. In onze tijd lijkt de wereld de controle te verliezen. Angst, verwarring en onzekerheid overheersen. Naast geweld, besmettelijke ziekten en epidemiee¨n voorspelt de Bijbel in de eindtijd een grote afval van het geloof in God. Zien wij vandaag de dag in de gemeente bewijzen van deze enorme afwijzing van de gezonde leer?


  Lees meer
 • Auteur

  Amir Tsarfati

  ISBN

  9789064513633

  Uitgever

  Het Zoeklicht


  Over Gods meesterplan – Israël en de Gemeente

  Om werkelijk inzicht te krijgen in de Bijbelse profetie, moeten we eerst begrijpen dat Gods beloften aan Israël en Zijn plan met de Gemeente elkaar aanvullen. Sommigen gelovigen zijn van mening dat God Israël heeft verworpen en de Gemeente ervoor in de plaats is gekomen, maar dit druist in tegen het karakter van de trouwe Heere Die we in de Bijbel leren kennen, In dit boek maakt Amir Tsarfati duidelijk wat de Bijbel zegt over Gods grote en unieke plannen voor Zijn twee uitverkoren volken: Israël en de Gemeente. Amir dringt door tot de kern van belangrijke vragen, zoals:


  Lees meer
 • Auteur

  Aad Kamsteeg

  ISBN

  9789463691376

  Uitgever

  Buijten & Schipperheijn


  Israël, een natie herboren
  Het land van Abraham in Bijbels en politiek perspectief

  Geen onderwerp zo controversieel als Israël, zowel in politiek als in theologisch opzicht. Israël is uniek, het is geen België, Zambia of Chili. Aad Kamsteeg heeft iets met Israël, maar kritiek op de Joodse staat is voor hem geen heiligschennis. Hij heeft oog voor de noodzaak van een Joodse staat, maar is tegelijk niet blind voor Palestijnse rechten. In dit boekje houdt Kamsteeg zich niet alleen bezig met de politiek, maar ook met wat de Bijbel zegt over volk en land. Wars van vervangingstheologie is hij tevens huiverig voor allerlei profetische Israël-speculaties.


  Lees meer
 • Auteur

  Derek Prince

  ISBN

  9789075185898

  Uitgever

  Derek Prince Ministries (DPM)


  Uitzien naar Jezus’ komst

  Zie jij uit naar de wederkomst van de Heer? In een wereld die vaak wordt geteisterd door duisternis en lijden, is er een verfrissende bron van hoop waaruit gelovigen altijd kunnen putten. Ontvang een injectie van overwinning en doelbesef, door een frisse blik te werpen op de belofte van Jezus ‘wederkomst.


  Lees meer
 • Auteur

  Jaap Dieleman

  ISBN

  9789073982338

  Uitgever

  St. De Heilbode


  De opname komt voor de grote verdrukking

  Er bestaan verschillende denkbeelden onder gelovigen over de terugkeer van Jezus. De meesten weten wel dat Zijn voeten op een dag op de Olijfberg zullen staan en dat die dan doormidden splijt, maar in veel kerken is er niet of nauwelijks een besef dat de Bijbel spreekt over het mysterie van de Opname, de mysterieuze verdwijning van miljoenen christenen die plotseling van de aardbodem verdwenen zullen zijn. Degenen die hier nog in geloven, worden door velen voor gek verklaard en het lijkt of er steeds minder mensen zijn die dit nog geloven. De Bijbel zegt dan ook: “Als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?” Ook spreekt de Bijbel in dit verband van een overblijfsel, zoals een restje eten.


  Lees meer
 • Auteur

  Jaap Dieleman

  ISBN

  9789073982321

  Uitgever

  St. De Heilbode


  70 profetieën over Israël

  70 profetieën over Israël Eeuwenoude profetieën en het dagelijks nieuws rondom Israël zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het doet er niet toe of men dit gelooft of niet, want de regie over deze profetieën is volledig in handen van God. Zelfs schijnbare toevalligheden in het heden blijken achteraf vaak profetisch bepaald en stonden al duizenden jaren van tevoren in het script van Gods boek opgetekend. Dit fascinerende mysterie lijkt Gods DNA dat de schepping beheerst. Een aanrader!


  Lees meer
 • Auteur

  Dick Langhenkel

  ISBN

  9789492959799

  Uitgever

  Scholten Uitgeverij


  Leven wij in de dagen van Noach?
  Dit boek verkondigt geen mening, maar is vragenderwijs geschreven in de hoop dat u de vragen herkent en het u prikkelt om samen naar de antwoorden te zoeken.

  Wij leven letterlijk in een adembenemende tijd. Dynamisch, maar ook verwarrend.
  Na een bezoek aan de replica van de ark van Noach vraagt Dick Langhenkel zich af of dit immense bouwwerk alleen een toeristische attractie is, een mooie herinnering aan oude Bijbelse tijden, of zit er een diepere bedoeling achter? Zou het een vingerwijzing van God kunnen zijn dat we nu
  opnieuw in de dagen van Noach leven? Immers Jezus heeft duidelijk gezegd dat tegen de tijd dat Hij terugkomt, de dagen van Noach zich zullen herhalen (Mattheüs 24:37-39).


  Lees meer
 • Auteur

  Willem J. Ouweneel

  ISBN

  9789083080703

  Uitgever

  Scholten


  Israël en wij
  Zijn religie, zijn geschiedenis, zijn buren, zijn toekomst

  Deze uitgave is een bundeling van losse pennenstreken, met lichtheid, en gewaagdheid die columns eigen is. Het prikkels op een prettige manier na te denken over je eigen houding tegenover Israël.

  Wat voor religie hebben hedendaagse Joden eigenlijk, en hoe verhoudt die zich tot het christendom? Wat weten christenen eigenlijk over de geschiedenis van het jodendom over de laatste negentien eeuwen? Wat moeten we denken van de staat Israël, en hoe verhoudt die staat zich tot zijn buren? Wat zegt de Bijbel over de toekomst van Israël?


  Lees meer
 • Auteur

  Amir Tsarfati

  ISBN

  9789064513084

  Uitgever

  Het Zoeklicht


  Ziet u de tekenen van de tijden?

  In de Bijbel spreekt Jezus over de tekenen die aangeven dat Zijn Wederkomst nabij is. Wat zijn die tekenen? En zien we ze vandaag de dag?

  Amir Tsarfati is een Joodse autochtone Israëli die christen is. Door deze achtergrond heeft hij een duidelijk perspectief waarin hij Bijbelse historie, huidige gebeurtenissen en Bijbelse profetie verweeft, en zo licht werpt op de geheimenissen betreffende de eindtijd. Vanuit zijn gunstige standpunt in het Midden-Oosten en op grond van zorgvuldige Bijbelstudie wijst Amir op tekenen die ons laten weten dat de Wederkomst van de Heere nabij is.

  In Onvoorstelbaar vooruitzicht – de dag nadert leest u over…


  Lees meer
 • Auteur

  Peter Slagter

  ISBN

  9789066942813

  Uitgever

  Everread


  Veel van wat in de Tessalonicenzenbrieven is geschreven staat in het licht van de wederkomst van Christus. Het is daarom wel begrijpelijk dat de toekomstverwachting van veel gelovigen sterk gekleurd is door wat er daarover in deze brieven van Paulus te lezen is. In dit boekje worden de beide Tessalonicenzenbrieven vooral bekeken in het verband van de achtergrond waartegen ze geschreven zijn. Dan blijkt al gauw dat ze (inderdaad!) alles te maken hebben met de wederkomst van Christus, dat is: Zijn “openbaring van de hemel met de engelen Zijner kracht, in vlammend vuur” (2 Tess. 1:7 en 8).


  Lees meer
 • Auteur

  Johan 't Hart

  ISBN

  9789064512605

  Uitgever

  Het Zoeklicht


  Dit boek gaat over de emotionele vraag van Jezus of Hij bij Zijn terugkomst het geloof zal vinden? Zullen er nog gelovigen overblijven, of keert de hele wereld zich van God af? Het is geen simpele vraag en de auteur wil met u een reis gaan maken door de komende tijd om na te gaan wat Jezus precies bedoelde. Daarbij wordt ook expliciet ingegaan op de motieven die leiden tot de opname van de gemeente, de grote verdrukking en de wereldwijde regering van Jezus op aarde in Zijn vrederijk. U wordt uitgedaagd om de dingen die straks op aarde gaan gebeuren te bekijken vanuit Gods Woord. We mogen troost putten uit het feit dat alles gaat gebeuren zoals God het bepaald heeft. Het loopt Hem niet uit de hand!


  Lees meer
 • Auteur

  Willem J.J. Glashouwer

  ISBN

  9789088971730

  Uitgever

  Groen


  Het boek openbaring van dag tot dag

  Wist u dat het laatste bijbelboek 405 verzen bevat? Als dagboek voor 365 dagen per jaar kan de lezer diep doordringen in dit laatste boek van de Bijbel. Ds. Willem J.J. Glashouwer helpt zijn lezers daarbij, en maakt dit boek op eenvoudige wijze toegankelijk. Naast een toelichting per vers zijn tal van bijbeltekstverwijzingen opgenomen, alsook allerlei verklarende opmerkingen in de kantlijn, zodat men zelf verder kan doordringen in de bijzondere boodschap die dit bijbelboek bevat.


  Lees meer