Christelijke boekwinkel

Kijk en luister deel 2

 34,50

Auteur

Laura Zwoferink

ISBN

9789033120862

Uitgever

Den Hertog


Bijbelse verhalen in woord en beeld voor kleine kinderen
(tekeningen van Jaap Kramer)

Beschrijving

 

Het doel van deze uitgave is kleine kinderen al jong vertrouwd te maken met de verhalen uit de Bijbel. Kijk en luister is rijk geïllustreerd, zodat de kinderen zelf zoveel mogelijk kunnen zien en ontdekken. De bijbelse verhalen kunnen aan de hand van de platen aan kinderen worden verteld. De korte teksten bieden daarbij ondersteuning. Kinderen die beginnen met lezen, kunnen de teksten ook zelf lezen. In het najaar van 2006 verscheen het eerste deel van Kijk en luister. De overweldigende hoeveelheid positieve reacties op deze uitgave hebben geleid tot het schrijven van een tweede deel, met veel andere verhalen als in het eerste deel.
Wel komen ook in dit deel de heilsfeiten aan de orde. Soms vanuit een ander perspectief. Vanaf ongeveer 4 jaar

Verhaalstijl – Korte bondige tekst bij illustraties die de bijbelverhalen beknopt maar levendig weergeeft; zes tot tien pagina’s per verhaal. De tekst met de illustraties samen vertellen het verhaal. De tekst is bedoeld om ouders/opvoeders te ondersteunen zelf de bijbelverhalen aan de hand van de illustraties te vertellen.
De auteur blijft dicht bij de oorspronkelijke bijbeltekst en voegt geen eigen uitleg toe. Alleen bij de gelijkenissen geeft de auteur een verduidelijkende opmerking waarbij de nadruk ligt op het gehoorzamen van God.
Er worden geen moeilijke woorden gebruikt. Wrede passages worden sober verteld. Het verhaal over de kruisiging van Jezus wordt uitgebreider verteld.
Visie auteur – De auteur hoopt dat ouders/opvoeders deze kleuterbijbel gebruiken om jonge kinderen over God te vertellen. Juist zij zijn ontvankelijk voor de boodschap van de bijbel.
De auteur legt de nadruk op gehoorzaamheid aan God, de Schepper van hemel en aarde. Jezus, zijn Zoon, is gekomen om voor de mensen te sterven: Hij lijdt aan het kruis en draagt de straf voor de zonden die de mensen gedaan hebben. God wil de mensen hun zonden vergeven.
De auteur hanteert de schrijfwijzen Heere en Heere Jezus.
Aansluiting bij de leeftijdscategorie – De tekst en illustraties van Kijk en Luister sluiten goed aan bij de kleuterleeftijd. Het is een kijk- en voorleesboek voor ouders/opvoeders en kinderen samen. De illustraties zijn uitnodigend om het bijbelverhaal te vertellen. Ouders/opvoeders moeten de bijbelverhalen kennen om voldoende uitleg bij de verhalen te kunnen geven.
Zelf lezen vanaf ongeveer zeven jaar.
Vertelde verhalen Oude Testament: 12 verhalen, Nieuwe Testament: 19 verhalen. Er worden geen bijbelgedeelten vermeld.

In dit tweede deel van Kijk en Luister worden uit deel 1 kort herhaald:
– het verhaal over de Schepping en de ongehoorzaamheid van Adam en Eva,
– de verhalen over de kruisiging en opstanding van Jezus,
– het Pinksterfeest.
De andere verhalen zijn nieuw.

Het Oude Testament vertelt daarnaast verhalen over Abraham, Jakob, Gideon, Simson, Salomo, de profeet Elia, Jona en Esther.
Het Nieuwe Testament vertelt verhalen over het leven van Jezus, over Jezus’ hemelvaart en over de zendingsreizen van Paulus.
Illustraties – Op alle pagina’s staan veel kleine en grote illustraties die aspecten van de bijbelverhalen weergeven. De illustraties dragen de tekst en nodigen uit om het bijbelverhaal zelf te vertellen, of de tekst aan te vullen. De kleurrijke illustraties zijn eenvoudig, aansprekend en getekend in een vriendelijke sfeer. Gezichtsuitdrukkingen worden goed weergegeven.
De persoon van God en van Jezus worden niet afgebeeld.
Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondags)school – Als kleuterbijbel geschikt om samen met ouders/opvoeders te lezen en te bekijken. Het is de bedoeling dat kinderen zelf zoveel mogelijk zien en ontdekken in de illustraties.
Voor kinderkerk/(zondags)school is deze kinderbijbel geschikt om een eigen vertelling bij de illustraties te houden. De illustraties zijn geschikt om te laten zien aan een kring kinderen.
Niet geschikt als voorbereiding op de vertelling.
Uitvoering – De tekst is uitgevoerd in een duidelijke letter op een witte achtergrond. Voorin is een pagina opgenomen om de naam van kind en gever in te vullen. Met leeslint.
Inmiddels verscheen ook: Kijk en luister deel 3

 

Extra informatie

Auteur

ISBN

9789033120862

Uitgever

Den Hertog

Winkelmand

Inpakken als cadeautje?

Dat kan. Schrijf bij Bestelnotities bij pagina afrekenen:

Inpakken voor: baby, kind, dame of heer

Schrijf er eventueel een afzender of boodschap bij!