Christelijke boekwinkel

Derek Prince

Alle 14 resultaten

 • Auteur

  Derek Prince

  ISBN

  9789075185584

  Uitgever

  Derek Prince Ministries


  Krachtige gaven van de Geest zijn voor jou beschikbaar! Elke gelovige heeft op zijn minst één bovennatuurlijke gave van de Heilige Geest ontvangen. Weet jij welke gave je hebt en hoe je die kunt gebruiken?

  Dit boek neemt je mee in de Bijbelse rijkdom van bovennatuurlijke gaven waarin Jezus, de apostelen en alle nieuwtestamentische christenen voortdurend functioneerden… Maar hoe zit het met ons vandaag? Eén van de belangrijkste dingen die de Kerk en de wereld om ons heen vandaag nodig heeft, is de gemanifesteerde kracht van God door de Heilige Geest. Zodat de mensen weten dat Jezus leeft en dat het evangelie de waarheid is.


  Lees meer
 • Auteur

  Derek Prince

  ISBN

  9789075185874

  Uitgever

  Derek Prince Ministries


  Derek Prince was gewend om regelmatig het avondmaal te vieren. In dit boekje legt hij uit waarom. Als je dit boekje gelezen hebt, zal je deelname aan het avondmaal nooit meer hetzelfde zijn!


  Lees meer
 • Auteur

  Derek Prince

  ISBN

  2221354015


  • Vader God, bron van mijn identiteit Jan Pool
  • Het huwelijksverbond(5 Griekse woorden voor liefde)
  • 6 basics van de man als echtgenoot
  • Opvoeding: de aanwezige vader Cees van Harten
  • De man als vader (12 principes) Jan Pool
  • De passie voor God in je leven Jan Pool
  • Seksualiteit 1: seks, behoefte of kado
  • Seksualiteit 2: je gedachten rein bewaren


  Lees meer
 • Auteur

  Derek Prince

  ISBN

  9789075185645

  Uitgever

  Derek Prince Ministries


  In de Bijbel openbaart God zichzelf door een aantal verbondsnamen, die ons heel veel leren over zijn karakter. Wie Hem leert kennen in de volle rijkdom van wie Hij is, wordt bemoedigd op een heel diep niveau…


  Lees meer
 • Auteur

  Derek Prince

  ISBN

  9789075185836

  Uitgever

  Derek Prince Ministries


  De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. (2 Korinthiërs 10:4)

  Als inwoner van Gods Koninkrijk door het geloof in Jezus Christus, ben je automatisch in oorlog met het koninkrijk van Gods tegenstander, satan. Het is belangrijk dat je die geestelijke realiteit leert herkennen, zorgt dat je geestelijk wordt toegerust, en leert hoe je strijd moet leveren tegen satans koninkrijk.


  Lees meer
 • Auteur

  Derek Prince

  ISBN

  9789075185843

  Uitgever

  Derek Prince Ministries


  Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is. (Mattheüs 5:48)

  Op het eerste gezicht lijken deze woorden van Jezus onhaalbaar. Maar is dat echt zo?


  Lees meer
 • Auteur

  Derek Prince

  ISBN

  9789075185652

  Uitgever

  Derek Prince Ministries


  Als je bedenkt dat minstens een vierde deel van de Bijbel bestaat uit voorspellende profetie, dan kan het niet anders of we worden in deze tijd als een magneet naar haar bladzijden toegetrokken… Om ons heen volgen berichten van etnische conflicten, de opwarming van de aarde, godsdienstige oorlogen, hongersnood en aardbevingen elkaar steeds sneller op. En terwijl ook de menselijke verharding en eenzaamheid schrikbarend toenemen, stellen miljoenen mensen zich de vraag: Wat gaat er gebeuren?


  Lees meer
 • Auteur

  Derek Prince

  ISBN

  9789075185188

  Uitgever

  Derek Prince Ministries


  In dit praktische handboek over bevrijding vertelt Derek Prince over zijn eigen worsteling met demonen, en over het onbegrip dat er vaak is rond de bediening van bevrijding. Vanuit meer dan dertig jaar ervaring biedt hij nuchter advies over het ontvangen van bevrijding en over bevrijdingsgebed voor anderen.


  Lees meer
 • Auteur

  Derek Prince

  ISBN

  9789075185720

  Uitgever

  Derek Prince Ministries


  Gods Woord geneest – Derek Prince leidt je als lezer naar radicale toewijding en praktische gebeden, om je in geloof uit te strekken naar genezing door Gods Woord!


  Lees meer
 • Auteur

  Derek Prince

  ISBN

  9789075185614

  Uitgever

  Derek Prince Ministries (DPM)


  Genade of niets – Gods genade is als een schild, maar ook als een verkwikkende regen. Genade is een leraar, maar ook een onlogische, onbegrijpelijke zegen… Ze is gratis en kan niet worden verdiend, maar alleen als je helemaal voor haar kiest!


  Lees meer
 • Auteur

  Derek Prince

  ISBN

  9789075185263

  Uitgever

  Derek Prince Ministries


  Vanuit Gods Woord en vijftig jaar persoonlijke ervaring schrijft de bekende bijbelleraar Derek Prince over Gods bestemming voor echtgenoten en vaders.


  Lees meer
 • Auteur

  Derek Prince

  ISBN

  9789075185553

  Uitgever

  Derek Prince Ministries


  Volwassenen doop of kinderdoop? Maandenlange doopcursus of ‘terstond liet hij zich dopen’? Besprenkeling of onderdompeling? Eeuwenlang en urenlang wordt er gediscussieerd over de praktijk en de geestelijke betekenis van de waterdoop. Wie zich wil verdiepen in deze geweldige goddelijke instelling kan niet om dit heldere boekje heen.


  Lees meer
 • Auteur

  Derek Prince

  ISBN

  9789075185171

  Uitgever

  Derek Prince Ministries


  Afwijzing kan diepe wonden veroorzaken en de basis zijn van grotere problemen, zoals verslavingen, relatieproblemen, opstandigheid en depressies.Dit boek geeft aanwijzingen hoe u Gods acceptatie kunt ervaren, zodat u de vernietigende werking van afwijzing voorgoed achter u kunt laten.


  Lees meer
 • Auteur

  Derek Prince

  ISBN

  9789075185799

  Uitgever

  Derek Prince Ministries


  Leven als zout en licht – De wereld wacht op het zichtbaar worden van Gods kinderen. Jullie zijn het zout van de aarde…
  Jullie zijn het licht van de wereld…
  Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. (Mat. 5:13-14)


  Lees meer