Christelijke boekwinkel

Bijbelse romans

Resultaten: 1–16 van de 21

 • Auteur

  J.J. Frinsel

  ISBN

  9789033132780

  Uitgever

  Den Hertog


  Ontmoeting voor de poort

  Als Itamar zijn familie en vrienden verloren heeft, blijft er nog één verlangen over: hij wil de Messias ontmoeten. Uiteindelijk ziet hij de Heere Jezus, maar onder andere omstandigheden dan hij had gedacht. Een ontmoeting voor de poort.


  Lees meer
 • Auteur

  Tessa Afshar

  ISBN

  9789029736121

  Uitgever

  Kok/Boekencentrum


  Koning van het volk

  Een meeslepende Bijbels-historische roman over de moed en overtuigingskracht van een gewone vrouw in buitengewone omstandigheden

  In ‘Koning van het volk’ van Tessa Afshar, het los te lezen vervolg op ‘Prins van Perzië’, wordt een beroemd schrijfster aan het hof van koning Cyrus ontvoerd. Dochter Jemma besluit samen met haar zus naar haar op zoek te gaan. Daarvoor moeten ze wel onopgemerkt vijandig gebied binnensluipen en gevaarlijke bergpassen beklimmen.


  Lees meer
 • Auteur

  Connilyn Cossette

  ISBN

  9789064514166

  Uitgever

  Het Zoeklicht


  Tot de bergen vallen
  Serie: ‘Vrijsteden’ – deel 3

  Rivkah is onlangs weduwe geworden en weigert zich te onderwerpen aan de Thora die haar door middel van het zwagerhuwelijk dwingt met de broer van haar man te trouwen. In plaats daarvan vlucht ze uit Kedesh, in de hoop haar talenten als schrijfster te gebruiken om in haar levensonderhoud te voorzien. Zonder de bescherming van haar vader, Kedesh’ hoofdpriester, en de veiligheid van de vrijstad, ontdekt Rivkah al snel dat de prijs van haar roekeloosheid haar eigen vrijheid is.


  Lees meer
 • Auteur

  Agnes Laurey-Jimmink

  ISBN

  9789083355078

  Uitgever

  Scholten


  Het Teken

  Iedereen kent het verhaal rondom de geboorte van Jezus. Hij werd geboren in een stal met dieren en Zijn bedje was een voederbak. Er stond een grote ster boven de stal en drie koningen uit het Oosten kwamen cadeaus brengen. Maar is het zo wel echt gegaan? Of is dit verhaal ons zo verteld?


  Lees meer
 • Auteur

  Connilyn Cossette

  ISBN

  9789064514036

  Uitgever

  Het Zoeklicht


  Schuilplaats van de Allerhoogste
  Serie: ‘Vrijsteden’ – deel 2

  De dochter van een heidense hogepriester, Sofea, vindt troost voor haar problemen in de vrijheid van de oceaan. Maar wanneer plunderaars haar dorp op het eiland Sicilië aanvallen, worden zij en haar nichtje over zee naar de kust van Kanaän gebracht.


  Lees meer
 • Auteur

  Jerry B. Jenkins

  ISBN

  9789492925725

  Uitgever

  Neema


  The Chosen 2 – Kom en zie

  Zijn eerste leerlingen en Maria uit Magdala leren de Zoon van God steeds beter kennen. Maar ze ervaren ook tegenslagen, er zijn misverstanden en ze hebben vragen bij Jezus’ plan. Bovendien wordt de groep volgelingen groter, en alle nieuwelingen hebben hun eigen levensverhaal: de architect Natanaël, wijnbouwer Rema en haar vriend Tomas, de wijze en ervaren Filippus en Simon de Zeloot…


  Lees meer
 • Auteur

  Tessa Afshar

  ISBN

  9789029733960

  Uitgever

  Kok/Boekencentrum


  Prins van Perzië

  Een Bijbels-historische roman over het lot van een volk in ballingschap en een geheime troef die alles kan veranderen.

  In ‘Prins van Perzië’ van Tessa Afshar is de joodse Keren verkocht aan het huishouden van Daniël door haar familie, die in ballingschap is in Babylon. Aangezien ze niet gemaakt is voor het huishouden, ontwikkelt Keren zich snel tot een van Daniëls beste schrijfsters. Daarnaast krijgt ze les in zwaardvechten met de zonen van Daniël en hun beste vriend Jared.


  Lees meer
 • Auteur

  Connilyn Cossette

  ISBN

  9789064513985

  Uitgever

  Het Zoeklicht


  Een licht op de berg
  Serie: ‘Vrijsteden’ – deel 1

  Hoewel er in Israël relatieve vrede heerst, moet Moriah haar eigen vrede nog zien te vinden. In een poging de minachting van haar gemeenschap te vermijden heeft ze zich de laatste zeven jaar verscholen achter een sluier. Want achter die sluier zit het brandmerk van de Kanaänitische goden – een beschamende herinnering aan haar vroegere gevangenschap in Jericho en een waarborg dat geen enkele man ooit met haar zal willen trouwen.


  Lees meer
 • Auteur

  Rudolf van Reest

  ISBN

  9789033132056

  Uitgever

  Den Hertog


  De grote verwachting

  Een indrukwekkende Bijbelse roman over de tijd van Jezus’ geboorte, geschreven met eerbied voor Gods Woord. Rudolf van Reest laat je het begin van onze jaartelling meemaken alsof je het zelf beleeft. Daarbij laat hij een dikwijls verrassend licht vallen op tal van Bijbelteksten.


  Lees meer
 • Auteur

  Maarten Hertoghs

  ISBN

  9789087187859

  Uitgever

  De Banier


  De schrijver van Nebukadnezar

  Spannende historische roman waarin de val van Jeruzalem een rol speelt

  Babel, zevende eeuw voor Christus. Een dag voor de troonsbestijging van Nebukadnezar maakt Mannu-ki een kapitale fout. Hij slaat op de vlucht, maar wordt achterhaald door de dienaar van Kalbi, de aanvoerder van de koninklijke garde. Dit is voor Mannu-ki het begin van een jarenlange onderdrukking. Hij vindt bondgenoten in zijn jeugdvriend Sulaja en in de Judese schrijver Elisama.


  Lees meer
 • Auteur

  Lynn Austin

  ISBN

  9789029717380

  Uitgever

  Kok/Boekencentrum


  Hizkia deel 1 – God is mijn sterkte

  In 716 voor Christus regeert in Jeruzalem, de hoofdstad van het koninkrijk Juda, de koning Achaz. Deze koning heeft zich ondanks herhaalde waarschuwingen van de profeet Jesaja van God afgekeerd en vereert allerlei afgoden. Bij een poging om van zijn vijanden af te komen, offert hij twee van zijn zonen aan de afgod Moloch.


  Lees meer
 • Auteur

  Lynn Austin

  ISBN

  9789029717441

  Uitgever

  Kok/Boekencentrum


  Hizkia deel 2 – God is mijn lied

  Koning Hizkia wil Juda hervormen. Hij is ervan overtuigd dat het alleen goed kan gaan met Juda als het leeft naar Gods wet. De leiders van het land zijn echter fel gekant tegen de nieuwe koers die Hizkia wil varen en zij spannen tegen hem samen.


  Lees meer
 • Auteur

  Lynn Austin

  ISBN

  9789029717519

  Uitgever

  Kok/Boekencentrum


  God heeft Hizkia’s trouw met grote rijkdom en macht beloond, maar de koning heeft nog altijd geen erfgenaam. In haar wanhoop wendt Hizkia’s vrouw Chefsiba zich tot de vruchtbaarheidsgodin Astarte. Hizkia ontdekt haar afgoderij en vernietigt in een vlaag van woede haar afgodenaltaar.
  Door de brand die daarbij ontstaat, raakt hij zwaargewond. Ook hun liefde gaat in de vlammen op. Als Hizkia op zijn sterfbed ligt, roept zijn adviseur, de profeet Jesaja, hem op zijn huis op orde te brengen en een opvolger aan te wijzen.


  Lees meer
 • Auteur

  Lynn Austin

  ISBN

  9789029717540

  Uitgever

  Kok/Boekencentrum


  Manasse, de God van mijn volk – deel 2

  Manasse, de koning van Juda, laat zich verleiden tot afgodendienst en sleept zijn volk daarin mee. Hij is een wreed koning, zodat hij zelfs zijn beste
  vriend Jozua naar het leven staat. Terwijl deze vlucht, laat Manasse zich steeds meer in met heidense godsdiensten. Hij plaatst zelfs afgodsbeelden in de
  tempel. Dan wordt Juda aangevallen door de gevreesde Assyriërs. Kunnen zijn afgoden Manasse redden van deze machtige vijand?


  Lees meer
 • Auteur

  Lynn Austin

  ISBN

  9789029717526

  Uitgever

  Kok/Boekencentrum


  Manasse, de God van mijn vader – deel 1

  Manasse is twaalf jaar oud als zijn vader, koning Hizkia, overlijdt en hijzelf koning wordt. Zijn vader was een groot koning, en Manasse is bang dat hij niet
  in zijn schaduw kan staan. Hoe kan hij ooit voldoen aan de hoge verwachtingen die het volk van hem heeft? Verbitterd door de dood van zijn vader en onzeker
  over zijn eigen positie zoekt Manasse steun bij een valse profeet, die hem opzet tegen zijn raadslieden en hem overhaalt de Baäl te dienen. Waar is de God
  van zijn vader nu?


  Lees meer
 • Auteur

  Mesu Andrews

  ISBN

  9789029731959

  Uitgever

  Kok/Boekencentrum


  Koningin in de Nacht
  Bijbels-historische roman over de oudtestamentische koning Manasse.

  ‘Koningin in de nacht’ van Mesu Andrews vertelt het verhaal van Mesullemet. Zij wordt op achtjarige leeftijd door haar oom Sebna naar het koninklijk paleis gehaald, als speelmaatje voor de vijfjarige Manasse. In het gezin waar ze tot dan toe opgroeide werd Jahwe aanbeden, maar Sebna aanbidt daarentegen de zon, de maan en de sterren. Al gauw doet Mesullemet hetzelfde, en Manasse met haar.


  Lees meer