Christelijke boekwinkel

Levensbelangrijke vragen om uit het hoofd te leren

 3,95

ISBN

9789081722858

Uitgever

Boekenfonds Reformatorisch Appel


Levensbelangrijke vragen om uit het hoofd te leren – vragenboekje voor gezin, school en kerk voor kinderen die de Heere Jezus willen volgen.

Beschrijving

Dit boekje bevat eenvoudige geloofsvragen voor kinderen. De vragen zijn afkomstig uit verschillende (verouderde) vragenboekjes; andere vragen zijn nieuw opgesteld. Het tweede gedeelte van het boekje geeft een overzicht van verschillende belangrijke Bijbelteksten.

We geloven dat het heel zegenrijk is dat kinderen Bijbelteksten en geloofswaarheden uit het hoofd leren. In Deuteronomium 6 vers 4-7 staat namelijk geschreven: “Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.”

Dit boekje kan gebruikt worden in het gezin, op school en in de kerkelijke gemeente.
Het is ons gebed dat de kinderen al heel vroeg de Heere Jezus mogen leren vertrouwen als hun Redder en Zaligmaker.

 

Extra informatie

ISBN

9789081722858

Uitgever

Boekenfonds Reformatorisch Appel

Winkelmand